Wärtsilä omstrukturerar sin verksamhet globalt för att stärka konkurrenskraften

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
30. januari 2019 kl 08:25 FLE Standard Time

Wärtsilä omstrukturerar sin verksamhet globalt för att stärka konkurrenskraften

Wärtsilä Oyj Abp påbörjar idag en process för att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser för att säkra sin lönsamhet och konkurrenskraft i framtiden. Det koncernövergripande programmet betonar hållbara inbesparingar och åtgärder som ökar värdet för kunderna på ett effektivt sätt. Detta omfattar starkare fokus på målinriktade försäljningsåtgärder, utveckling av den avtals- och tjänstebaserade verksamheten, genomgång av kostnadsstrukturen, samt optimering av affärsportföljen och organisationen.

Programmet förväntas leda till en minskning av ca 1.200 arbetsplatser globalt. Minskningarna påverkar alla affärsområden och stödfunktionerna. 

Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 100 miljoner euro. Effekten av besparingarna kommer att ta form gradvis under andra hälften 2019 och de kommer att ha införts fullständigt fram till slutet av 2020. Programmet möjliggör även ökad försäljning och stabilitet inom affärsverksamheten. Kostnaderna som uppstår i samband med omstruktureringen beräknas uppgå till ca 75 miljoner euro. 

“Vi befinner oss i en affärsmiljö som förändras med ökande fart. Spänningar i världshandeln, geopolitisk osäkerhet och volatiliteten på marknaden utgör riskfaktorer. Vi har presterat relativt väl i den rådande marknadsomgivningen tack vare våra Smart Marine- och Smart Energy-strategier. Trots detta måste vi konstant stärka organisationen för att klara utvecklingen nu och i framtiden. För att behålla vår ledande ställning på marknaden och för att hållas starka, smidiga och konkurrenskraftiga är det viktigt vi att kontinuerligt effektiverar verksamheten. Detta är ett smärtsamt beslut, med tyvärr kan inte nedskärningar undvikas”, säger koncernchef Jaakko Eskola. 

I de länder där de planerade sparåtgärderna leder till personalminskningar inleds förhandlingarna i enlighet med lokal praxis och lagstiftning. Wärtsilä kommer att erbjuda stöd och konsultering samt hjälp med återanställningar i dessa länder.

I slutet av 2018 hade Wärtsilä ca 19.300 anställda i över 80 länder globalt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Arjen Berends
Ekonomi- och finanschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 (0)10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com 

För investerarinformation, vänligen kontakta;

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

© 2021 Wärtsilä