Wärtsilä påskyndar Stena Lines arbete för att minska koldioxidutsläppen genom konverteringar till metanoldrift

Wärtsilä Corporation, Pressmeddelande 27 juni 2023 at 09:30 UTC+2
  • När färjorna konverterats för metanoldrift, kommer de att uppfylla kraven i olika befintliga och kommande bestämmelser.

Översättning av det engelska pressmeddelandet

Teknologikoncernen Wärtsilä har undertecknat ett avtal med det svenska färjerederiet Stena Line om att konvertera några av företagets fartyg så att de kan drivas med metanol som bränsle. Metanol är en av de viktigaste komponenterna för att kunna minska koldioxidutsläppen inom sjöfartsindustrin. Därför kommer man i och med detta kontrakt att kunna utrusta fartygen med oöverträffad bränsleflexibilitet och därmed markera en viktig milstolpe i Stena Lines resa mot att bli ledande inom hållbar sjöfart. Konverteringarna omfattar bränsleförsörjningssystemet och motormodifieringar såväl som integrering av de nya installationerna med fartygens befintliga system. Kontrakten bokfördes i Wärtsiläs orderingång i juni 2023.

När färjorna konverterats för metanoldrift, kommer de att uppfylla olika befintliga och kommande bestämmelser, inklusive Carbon Intensity Indicator (CII), FuelEU Maritime och IMO:s mål för minskning av växthusgaser till 2050.

"Vi strävar efter att genomföra vår strategi för att eliminera koldioxidutsläppen från all vår verksamhet. I det arbetet ser vi metanol som ett hållbart alternativt bränsle som kommer att hjälpa oss att uppnå denna ambition. Wärtsilä har bevisligen förmågan att genomföra de nödvändiga konverteringarna. Det visade de för åtta år sedan när de konverterade Stena Germanica till metanoldrift. Våra erfarenheter av denna banbrytande innovation har varit mycket positiva," säger Ian Hampton från Stena Line.

"Vi har haft ett nära samarbete med Stena Line under många år, och vi är glada över att kunna stödja dem igen i detta viktiga ombyggnadsprojekt. Liksom Stena Line är Wärtsilä fast beslutet att göra verklighet av en koldioxidfri sjöfart, och vi har investerat kraftigt i att utveckla vår motorportfölj så att den klarar av att använda koldioxidneutrala och koldioxidfria bränslen,” säger Roger Holm, direktör för Wärtsiläs affärsområde Marine Power.

Wärtsiläs totala leverans omfattar instrumentering och ventiler för bränsletankarna, överföringspumparna, lågtryckspumpenheten, bränsleventilerna, bränslepumpar för metanolen och systemautomation, konverteringen av motorerna och uppgraderingen av automationen för motorkontrollrummet.

Konverteringarna är planerade att äga rum 2025.

Mediakontakt för ytterligare information om detta pressmeddelande:

Sari Luhanka
Global Media Relations Manager
Wärtsilä Corporation
Tel. +358 50 386 0353
sari.luhanka@wartsila.com

Bildtext: När färjorna konverterats för metanoldrift, kommer de att uppfylla kraven i olika befintliga och kommande bestämmelser. © Wärtsilä Oyj Abp

Alla pressmeddelanden från Wärtsilä finns på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på http://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ner.

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknologi och service för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 500 yrkesmän och -kvinnor på fler än 240 verksamhetsställen i 79 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2022 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,8 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors.
www.wartsila.com

Wärtsilä Marine Power i korthet:
Wärtsilä Marine Power är global ledare inom kraft-, propulsions- och livscykellösningar för marinmarknaden. Allt från vår end-to-end planering av digitala ekosystem till vår utveckling av framtida bränslen gör att Marine Power kan driva sjöfartsindustrin framåt på sin resa mot en koldioxidfri och hållbar framtid. Vår breda portfölj av motorer, digital teknik, framdrivningssystem, hybridteknik och integrerade drivsystem ger den verkningsgrad, tillförlitlighet, säkerhet och miljöprestanda som behövs för att stödja våra kunder. Vårt erbjudande inkluderar realtidsbaserad information om drift, prestanda och energianvändning, prestandabaserade avtal, livscykellösningar och ett oöverträffat globalt nätverk av maritim expertis.
www.wartsila.com/marine