Wärtsiläs projekt för flytande biogas kommer att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser i Sverige

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande 26 januari 2023 at 14:00 UTC+2
  • 3D model of the Mönsterås plant. © Wärtsilä

Teknologikoncernen Wärtsilä levererar sin teknik för förvätskning av biogas till ett viktigt nytt projekt i Mönsterås i Sverige. Systemet har beställts av Scandinavian Biogas Mönsterås, ett samriskföretag bestående av majoritetsägaren Scandinavian Biogas Fuels (SBF), och lokala lantbrukare som levererar gödsel och jordbruksavfall till projektet. Anläggningen kommer att producera flytande biogas, bioLNG, som kan ersätta  fossil LNG. BioLNG:n kommer att användas som fordonsbränsle i tunga transportfordon och därmed bidra till ett fossilfritt transportsystem. Ordern togs med i Wärtsiläs orderingång i december 2022.

Systemet kommer att ha kapacitet att producera 30 ton bioLNG per dag. Det blir det första projektet med så stor kapacitet som använder Wärtsiläs aminskrubber med Puregas CA-teknik för att förbehandla biogasen, som sedan förvätskas med den energieffektiva Mixed Refrigerant (MR) processen. Då gödsel utgör en stor del av det organiska materialet från vilket bioLNG:n produceras av får bioLNG:n ett negativt koldioxidavtryck. Därmed kommer den att bidra till en nettominskning av växthusgaser i atmosfären.

”Vi är glada över att återigen få leverera vår branschledande teknik för förvätskning av biogas, nu till Scandinavian Biogas Fuels senaste projekt. Det här projektet innebär en kapacitetshöjning jämfört med deras anläggning i Norge, och vi ser fram emot att stärka samarbetet mellan våra företag. Decarbonization  är en central del i alla Wärtsiläs produkter och lösningar, och det här projektet är helt i linje med den ambitionen”, kommenterar Magnus Folkelid, Global Sales, Biogas Solutions. 

Utöver systemet för förvätskning av biogas levereras även lagringstank och en exportstation av bioLNG, ett treårigt serviceavtal har även tecknats.

Även om denna anläggningens kapacitet på 30 ton per dag är högre än tidigare system, tror Wärtsilä att det snart kommer att behövas anläggningar med en kapacitet på så mycket som 50 ton per dag. Detta då biogassektorn industrialiseras och med större anläggningar kan positiva skaleffekter och synergier uppnås. Den största utmaningen med att skala upp kommer att vara tillgången på substrat (råvara) för att producera biogas.

Leveransen av Wärtsiläs utrustning är planerad att påbörjas under första halvåret 2024, och anläggningen förväntas vara i full drift senare samma år.

Wärtsilä Gas Solutions är marknadsledande inom innovativa system och livscykellösningar för gasvärdekedjan. Våra huvudsakliga fokusområden är hantering av gas vid sjötransporter (lagring, bränsle, överföring och hantering av avkokningsgas (BOG)), gas till kraft, förvätskning och biogaslösningar. Vi hjälper våra kunder på resan mot en hållbar framtid genom att fokusera på livscykel, innovation och digitalisering.

 

Mediakontakt för mer information om detta meddelande: 

Mrs Elin Saure Hasund
Sales & Marketing Coordinator, Gas Solutions
Wärtsilä Marine Systems
Tel: +47 91721144
Elin.saurehasund@wartsila.com

Sari Luhanka
Global Media Manager
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 50 386 0353
sari.luhanka@wartsila.com 

 

Wärtsilä i korthet 
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknik och tjänster för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 000 yrkesmän och kvinnor på mer än 200 verksamhetsställen i 68 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2021 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. 
www.wartsila.com