Wärtsiläs avancerade simulatorteknik ger nytt utbildningscenter för sjöfart bättre möjligheter att utbilda framtida sjömän med hög kompetens

Wärtsilä Corporation, Pressmeddelande 18 april 2023 at 10:30 UTC+2
  • Utrustningen från Wärtsilä omfattar en fullskalig navigationsbrygga av klass A för simulering med nio 75-tums skärmar monterade i stående läge och en i liggande läge, vilket ger en horisontell vy på 240 grader och god vertikal höjd.© Wärtsilä

Teknologikoncernen Wärtsilä kommer att leverera ett nytt utbildningscenter för sjöfart med en simulatoranläggning som är utrustad med den mest sofistikerade teknologin som finns. Centret, som ligger på ön Donsö i Sverige, har utvecklats av det svenska rederiet Furetank. Utbildningscentret kommer att erbjuda simuleringstjänster med spetsteknologi som gör det möjligt för besättningar att få utbildning, bli bedömda och få certifiering. Ordern togs med i Wärtsiläs orderingång i februari 2023.

Wärtsilä har utformat simulatoranläggningen så att den har kapacitet att klara av den allra senaste utvecklingen inom driftutrustning och -system. Anläggningen har plats för 14 kursdeltagare samtidigt. Fysiska kommandobryggor för simulering kombineras med tillämpningar för en virtuell, förstärkt och blandad verklighet. Tillsammans bildar de mycket realistiska inlärningsmiljöer för navigering, manövrering, dockning, lasthantering och säkerhetsrutiner. Systemet replikerar och lär ut även hur man använder ny fartygsteknologi, så som landströmsanslutningar eller LNG/PBG-bunkring på rätt sätt.

"Hittills har bristen på tillgänglig simulatorteknologi varit en flaskhals för oss och många andra fartygsoperatörer. Nya fartyg beställs och det är en utmaning att bemanna dem med fullt utbildade och kompetenta besättningar, och därför är det här centret så viktigt", säger Jonas Gunnarsson, personalchef på Furetank. "Tack vare Wärtsiläs teknologi kan vi simulera 50 fartygsmodeller, från lotsbåtar och kryssningsfartyg till tankfartyg och bogserbåtar. Farleder till olika hamnar kan navigeras i systemet, och vi kan simulera hur det är att köra genom is eller i grov sjö. Möjligheterna är oändliga."

"Bland de många funktionerna i denna simulatoranläggning är ECO-modulen en av de mest aktuella. Den är ett beprövat verktyg för att öva på ekokörning, dvs. hur man fastställer vilket sätt som är det mest energieffektiva att driva ett fartyg på. Den här utbildningen kommer att spela en viktig roll eftersom sjöfartssektorn jobbar på att minska koldioxidutsläppen från sin verksamhet", säger Steffen Fäldt, regionförsäljningschef för Wärtsilä i Skandinavien.

Utrustningen från Wärtsilä omfattar en fullskalig navigationsbrygga av klass A för simulering med nio 75-tums skärmar monterade i stående läge och en i liggande läge, vilket ger en horisontell vy på 240 grader och god vertikal höjd. Dessutom kommer det att finnas en brygga och bryggvinge i en virtuell verklighet, en bogserbåtssimulator och en maskinrumssimulator med ett virtuellt maskineriutrymme.

Centret kommer att vara i användning från och med sommaren 2023.

Mediakontakt för mer information om detta meddelande:  

Sari Luhanka
Global Media Relations Manager
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 50 386 0353
sari.luhanka@wartsila.com

Bildtext: Utrustningen från Wärtsilä omfattar en fullskalig navigationsbrygga av klass A för simulering med nio 75-tums skärmar monterade i stående läge och en i liggande läge, vilket ger en horisontell vy på 240 grader och god vertikal höjd.© Wärtsilä

Alla pressmeddelanden från Wärtsilä finns på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på http://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ner. 


Wärtsilä i korthet  
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknik och tjänster för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 500 yrkesmän och kvinnor på mer än 240 verksamhetsställen i 79 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2022 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,8 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. 
www.wartsila.com