Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för år 2019 publicerad

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
11. februari 2020 kl 09:07 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för år 2019 publicerad

Wärtsilä Oyj Abp har idag 11.2.2020 publicerat sin årsredovisning för år 2019 på adressen
www.wartsila.com/ar2019-sv. Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2019. Årsredovisningen innehåller även avsnittet Wärtsiläs berättelser med ytterligare information angående bolagets affärsomgivning och hållbara utveckling. 

En pdf-fil av årsredovisningen 2019 finns som bilaga till detta meddelande.

Ytterligare information: 

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn. +358 10 709 5637

natalia.valtasaari@wartsila.com


Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019

© 2021 Wärtsilä