Wärtsilä och Aalto-universitetet undertecknar partnerskapsavtal om utökat samarbete

Wärtsilä Corporation,
  • Nyhet
11. februari 2019 kl 13:00 FLE Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä och Aalto-universitetet i Finland har undertecknat ett partnerskapsavtal i syfte att stärka och utöka sitt befintliga samarbete ytterligare. Utmaningarna i form av klimatförändringar, bristande naturresurser och digitalisering skapar behov av kreativa lösningar som kräver ny forskning, nya talanger och idéer. Wärtsilä och Aalto-universitetet har beslutat att ta sig an dessa utmaningar genom att utöka sitt samarbete.

”Wärtsilä och Aalto-universitetet har en lång historia av samarbete, framförallt inom forskning om motorteknik. Wärtsilä har även deltagit aktivt i Aalto-universitetets projektkurser, till exempel i kurserna Product Development Project och International Design Business Management. Den här överenskommelsen är en utveckling av detta samarbete, men skapar även nya möjligheter till samarbete kring forskning, talanger, kunskaper, campus och ekosystem för båda parter”, säger Kari Hietanen, direktör för området Corporate Relations and Legal Affairs.

Wärtsilä och Aalto-universitetet förväntar sig att det nya samarbetssättet resulterar i nya forskningsprojekt och en interaktion med studenterna som ger stöd åt båda parternas strategier att skapa lösningar för en hållbar framtid.

Wärtsilä ser fram mot att samarbeta med Aalto-universitetet inom nya forskningsområden inom ramen för det nya partnerskapsavtalet. Wärtsilä har ett mycket stort engagemang i sin cybersäkerhet i en bransch som i allt högre utsträckning bygger på digitala lösningar och nätverk mellan olika partner och intressenter.

”Aktuella studier har fått oss att omvärdera de grundläggande frågeställningarna kring cybersäkerhet och säkerhet i allmänhet. Vi måste fråga oss ’Hur kan vi stärka förtroendet?’ snarare än ’Hur kan vi öka säkerheten?’ Cybersäkerhet handlar i grund och botten om förtroende – dess bevarande och konsolidering. Säkerhet och förtroende går hand i hand. Förtroende demonstreras i form av ett tydligt värdesättande av både samhällen och företag. Det här partnerskapet innebär att Wärtsilä ger oss tillgång till en verklig företagsmiljö som stöd för vår forskning inom cybersäkerhet”, säger Jarno Limnéll, arbetslivsprofessor vid Aalto-universitetet, vid det evenemang som hölls efter undertecknandet av partnerskapsavtalet.

Wärtsilä och Aalto-universitetet kommer dessutom att undersöka möjligheterna att dela utrymmen och öppna upp infrastrukturer vid både Aalto-campuset och Wärtsiläs Helsingforscampus samt andra Wärtsilä-anläggningar.

”Wärtsiläs Smart Technology Hub välkomnar Aalto-universitetets studenter och forskare men även andra universitet och kolleger att samarbeta och skapa nya lösningar tillsammans med Wärtsiläs personal och andra partner vid vår Smart Technology Hub”, säger Hannu Mäntymaa, FoU- och teknikdirektör vid Wärtsilä.

”Utbildningen av framtidens experter och stödet för ett livslångt lärande kräver ett aktivt samarbete mellan industrin, universitetet och dess studenter. Vi ser alltid fram mot att utveckla nya sätt att samarbeta. Wärtsiläs visioner om smart energi och smart marina ekosystem skapar många möjligheter till samarbeten inom olika discipliner. Vi arbetar samtidigt med att bygga upp ett kraftfullt ekosystem för innovationer och nya verksamheter här i Otnäs, vilket kommer att gynna såväl universitetet som företagen”, säger Ilkka Niemelä, rektor för Aalto-universitetet.

”Vi är mycket nöjda med vårt långsiktiga och gedigna samarbete med Aalto-universitetet. Den allt viktigare roll som digitalisering och hållbarhet hela tiden får för Wärtsiläs verksamhet gör att vi måste bredda vårt samarbete till områden som kan stödja oss i den här förändringen. Vi förväntar oss att vårt utökade partnerskap kommer att ge upphov till projekt och samarbeten inom nya områden som stöder Wärtsiläs verksamhet”, säger Jaakko Eskola, president och CEO vid Wärtsilä.

Avtalet om partnerskap undertecknades i dag vid Wärtsiläs Helsingforscampus av Jaakko Eskola, president och CEO vid Wärtsilä Oyj Abp, och Ilkka Niemelä, rektor vid Aalto-universitetet (foto bifogas)

Mer information:

Sakari Heikkilä
Manager, University Relations
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 50 5110424
sakari.heikkila@wartsila.com

Sari Luhanka
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 50 3860 353
sari.luhanka@wartsila.com 

Wärtsilä i korthet 
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki. 

© 2021 Wärtsilä