Wärtsilän selvityksen mukaan tuulivoima on kilpailukykyisin vaihtoehto kunnallisille energiayhtiöille

Wärtsilä Oyj Abp, Uutinen 31 lokakuuta 2018 at 12.00 UTC+2

Puhallus
Wärtsilä on tehnyt kattavan ja yksityiskohtaisen analyysin edullisen tuulivoiman vaikutuksesta suomalaisten energiayhtiöiden, ja sitä kautta omistajakuntien, näkökulmasta. Analyysin pohjalta Wärtsilä on julkaissut ”Puhallus - tuulivoimalla menestykseen” -kirjan, jossa avataan analyysia ja sen taustoja yksityiskohtaisesti ja joka tarjoaa faktapohjaisen lähestymisen tulevaisuuden energiainvestointeihin.

Wärtsilä julkaisi kesäkuussa 2018 laskelmat tuulivoiman potentiaalista Suomen tulevaisuuden sähköjärjestelmässä. Kesän analyysi osoitti, että tuulivoimaa tullaan todennäköisesti rakentamaan markkinaehtoisesti, siis ilman valtion tukia, erittäin merkittäviä määriä. Esitetyt laskelmat herättivät tarpeellista keskustelua ja lisäkysymyksiä tulevaisuuden energiavalinnoista. Päätökset tulevaisuuden energiainvestoinneista tehdään kuitenkin yhtiötasolla, joten on tärkeää tarkastella miten eri energiavaihtoehdot vaikuttavat suomalaisten energiayhtiöiden kilpailukykyyn.

Suomalaisten energiayhtiöiden kannalta tuulivoima yhdessä riittävän uuden säätökapasiteetin kanssa (ns. joustava tuuliportfolio) on kaikissa tarkastelluissa tulevaisuuden skenaarioissa edullisempi ja riskittömämpi vaihtoehto kuin ydinvoima. Analyysissa on vertailtu 20 eri tulevaisuuden skenaariota objektiivisesti. Kaikissa skenaarioissa tuulivoimavaltainen tuotantoportfolio oli paras vaihtoehto energiayhtiölle. Se on selkeästi edullisempi kuin ydinvoimaan perustuva tuotantoportfolio, ja se laskee sähköntuotannon CO2-päästöjä tehokkaammin. Joustava tuuliportfolio on keskimäärin 25% halvempi kuin ydinportfolio. Tämä tarkoittaa keskikokoisen kaupungin energiayhtiölle (600 GWh kysyntä) vuosittain yli 6 miljoonan euron säästöä.

  • Kirja tuo yksityiskohtaista tietoa eri energiavaihtoehtojen mahdollisuuksista. Tämä tieto on puuttunut julkisesta energiakeskustelusta.
  • Analyysi pohjautuu täysin markkinaehtoiseen lähestymiseen - kaikkia tuotantovaihtoehtoja on tarkasteltu ilman mitään tukia.
  • Suomalaisten energiayhtiöiden kannalta tuulivoima yhdessä riittävän uuden säätökapasiteetin kanssa (ns. joustava tuuliportfolio) on kaikissa tarkastelluissa tulevaisuuden skenaarioissa edullisempi ja riskittömämpi vaihtoehto kuin ydinvoima.
  • Tuulivoima mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan suomalaisille energiayhtiöille tulevaisuudessa, mikä on tärkeää tunnistaa koska edullisen tuulivoiman mahdollisuudet tulee lisäämään kilpailua uusien ulkomaisten toimijoiden osalta.
  • CO2-päästöjen alentaminen on nopeampaa ja merkittävästi kustannustehokkaampaa tuulivoimaan investoimalla. Joustavaan tuuliportfolioon investoimalla pystytään tuottamaan 46% enemmän päästötöntä energiaa samalla rahalla, kuin ydinvoimaportfolioon investoimalla

Lisätietoja:

Matti Rautkivi
Johtaja, Strategia ja liiketoiminnan kehitys
Wärtsilä Energy Solutions
matti.rautkivi@wartsila.com
Puh. 010 709 0000

Saara Kujala
Johtaja, Liiketoiminnan kehitys
Wärtsilä Energy Solutions
saara.kujala@wartsila.com
Puh. 010 709 0000

Mediakontaktit:

Sari Luhanka
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 050 3860 353
sari.luhanka@wartsila.com