Wärtsilä aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
28. huhtikuuta 2016 klo 13.15 FLE Standard Time

Wärtsilä ilmoitti 21.4.2016 muokkaavansa organisaatiotaan, toimintaansa ja resurssejaan uusien alusten heikon markkinatilanteen ja vaikean kilpailuympäristön vuoksi. Suunnitelmat vaikuttavat erityisesti Wärtsilä Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojen henkilöstöön maailmanlaajuisesti. Myös tukitoiminnot kohdemaissa käydään läpi osana suunniteltuja uudelleenjärjestelyjä.

Sopeuttamissuunnitelmien johdosta Wärtsilä on tänään antanut neuvotteluesityksen, joka koskee Wärtsilän kaikkia yhtiöitä ja toimipaikkoja Suomessa. Ensimmäinen neuvottelutilaisuus on määrä pitää 3.5.2016.

Vähennystarve on kokonaisuudessaan noin 550 työpaikkaa, joista noin 270 Suomessa. Suomen määrästä 230 työpaikkaa kohdistuu Marine Solutionsiin ja tukitoimintoihin ja 40 Energy Solutionsiin. Tarkempaa jakoa toimintojen sisällä ei ole tällä hetkellä määritelty, mutta tehostamissuunnitelmat vaikuttavat lähes kaikkiin osa-alueisiin. Pysyvän henkilöresurssien vähennyksen lisäksi Suomessa on tarve toteuttaa myös määräaikainen henkilökapasiteetin alentaminen lomautusmenettelyn avulla.

”Henkilöstön kannalta on todella ikävää, että joudumme ryhtymään tällaisiin toimenpiteisiin. Markkinat ovat heikentyneet odotettua enemmän ja viime vuonna tehdyt toimet eivät ole olleet riittäviä vastaamaan tähän tilanteeseen. Suomen toimintojen kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää jatkossa yhä enemmän panostusta joustavuuteen vastaamaan volyymin vaihteluun, tuotekehitykseen ja digitalisointiin”, toteaa Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Wärtsilä ilmoitti viime viikolla myös keskittävänsä yhä enemmän moottoreiden tuotekehitystä Suomeen tavoitteena suunnittelusyklien lyhentäminen.

Wärtsilän laitetoimitusten markkinaympäristö on heikentynyt. Huolimatta jonkin verran parantuneesta vireestä sähköntuotannon markkinoilla, kilpailuympäristö on edelleen vaikea. Lisäksi merenkulun markkinoilla näkymät ovat edelleen haastavat, johtuen kauppalaivojen ylikapasiteetista sekä yhä jatkuvasta kysynnän puutteesta offshore-segmentillä. On myös olemassa riski, että alusten omistajat haluavat neuvotella lykkäyksistä nykyisiin toimitussopimuksiin.

Suomessa Wärtsilä työllistää yhteensä noin 3500 henkeä, joista 2900 Vaasassa, 350 Turussa ja 280 Helsingissä. 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Stefan Damlin, Wärtsilä Finland Oy, puh. 050 557 0726
Henkilöstöjohtaja Arto Hyytiä, Wärtsilä Finland Oy, puh. 040 082 4940

© 2020 Wärtsilä