Uusi Open Smart Manufacturing Ecosystem pyrkii muuttamaan valmistusyhteistyötä

Wärtsilä Finland, Paikallinen tiedote 26 tammikuuta 2022 at 10.00 UTC+2

Teknologiakonserni Wärtsilä on yhdessä yhteistyökumppaneidensa (Fastems, Leinolat, Prohoc, Roima Intelligence, Synocus, Tasowheel ja VTT) kanssa perustanut uuden valmistusekosysteemin. OSME (Open Smart Manufacturing Ecosystem) -hanke yhdistetään osaksi Wärtsilän Vaasassa sijaitsevaa Smart Technology Hubia tavoitteena muuttaa valmistusyhteistyötä ja edistää tiedon jakamista.

OSME-hanke perustuu Wärtsilän näkemykseen siitä, että tuotantoa on tärkeää uudistaa vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeita. Smart Technology Hub näkee Wärtsilän verkostoyrityksenä, ja OSME osallistaa, tukee ja hyödyntää yhteistyökumppaneidensa taitoja ja vahvuuksia.

”Tämä hanke on tärkeä osa visiotamme Smart Technology Hubin ekosysteemistä. Tarkoituksenamme on innovoida kestävää teknologiaa ja palveluita, jotta asiakkaamme voivat jatkuvasti parantaa ympäristötehokkuuttaan ja taloudellista suorituskykyään. Uskomme vahvasti, että OSME-hanke tarjoaa foorumin, jossa voimme jakaa valmistusta koskevia ratkaisuja, dataa ja ideoita ja luoda näin huippuosaajien verkoston sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Näin Wärtsilä ja muut ekosysteemikumppanit pystyvät mukautumaan markkinoiden tarpeisiin ja innovoimaan sekä johtamaan toimialamme siirtymää hiilivapaaksi”, Wärtsilän tuotannosta, tuotantolaitoksista ja hankinnasta vastaava johtaja Vesa Riihimäki sanoo.

OSME-kumppaniyritykset täydentävät kukin verkoston kyvykkyyttä. Luovuutta korostamalla ja yhteistyöllä voidaan kehittää integroitu lähestymistapa, jossa voidaan jakaa tietoa, kykyjä, teknologiaa, järjestelmiä ja ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Tämä johtaa joustavampaan arvoketjuun, joka perustuu hajautettuun tuotantoon erottautumistekijänä.

Tällä hetkellä valmistustoiminta on ennennäkemättömän muutoksen edessä. Läpimenoajat lyhenevät, laatu- ja kestävyysvaatimukset tiukentuvat, ja jäljitettävyysvaatimukset vahvistavat toimittajien ja toimeksiantajien välisiä siteitä. Lisäksi on kasvava tarve vähentää päästöjä ja toiminnan hiilijalanjälkeä. Yksikään yritys ei pysty vastaamaan näihin haasteisiin yksin, ja OSME-hankkeessa niihin vastataankin neljän pilarin kautta seuraavasti:

Open
Valmistuksessa avoimuus tarkoittaa jakamista, joka ajan myötä rakentaa luottamusta. OSME:n jäsenten pitkäaikainen yhteistyö perustuu luottamukseen.

Smart
Älykkyys tarkoittaa keskittymistä jatkuvaan oppimiseen toiminnan ja muutosten muokatessa tapaamme edetä. OSME:n jäsenet miettivät jatkuvasti vaihtoehtoisia skenaarioita, arvioivat uusia tilanteita niiden ilmaantuessa ja etenevät avoimin ja oppivaisin mielin.

Manufacturing
Suomi on yksi Euroopan tuotantovaltaisimmista maista. Tähän vahvuuteen pohjaten OSME edistää digitalisaation avulla tuotannon muutosta kohti parempaa kestävyyttä ja tehokkuutta.

Ecosystems
Yhteistyössä menestyminen lähtee sitoutuneista yksilöistä, joilla on vahva päämäärä. OSME pyrkii motivoimaan ja sitouttamaan yksilöitä tullakseen maailman inspiroivimmaksi yhteisöksi valmistusalan ammattilaisille.

OSME-yhteistyöhön kuuluu myös kasvava määrä liitännäiskumppaneita, jotka tuovat verkostoon lisävahvuuksia. Ensimmäiset liitännäiskumppanit ovat ABB, Fliq, Nimetech, Sandvik, Valmet Automotive ja Vaasan yliopisto. OSME:a tukevat myös Business Finland ja sen kasvun veturi MEX Finland Synocuksen järjestämänä.

 

Lisätietoja:

Wärtsilä: Vesa Riihimäki, Director, Delivery Management, vesa.riihimaki@wartsila.com,
+358 10 709 2964

Synocus: Johan Wallin, Managing Partner, johan.wallin@synocus.com, +358 400 215 851