Wärtsilä jatkaa tehostamistoimenpiteitään kilpailukyvyn varmistamiseksi

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
25. syyskuuta 2019 klo 9.30 FLE Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp käynnisti 30. tammikuuta 2019 konserninlaajuisen prosessin, jonka tavoitteena on turvata tulevaisuuden kannattavuus ja kilpailukyky mukauttamalla yhtiön liiketoimintoja ja resursseja. Ohjelma on edennyt suunnitellusti ja sen puitteissa yhtiö on löytänyt lisää keinoja liiketoiminnan tehostamiseksi. Samalla markkinaympäristö on muuttunut entistä haastavammaksi. Tämän johdosta yhtiö on päättänyt jatkaa tätä konserninlaajuista ohjelmaa, joka painottaa pitkän aikavälin säästöjä ja asiakasarvon lisäämistä tehokkaalla tavalla.

Sopeuttamisohjelma on jatkoa vuoden 2019 aikana jo käynnistetyille tehostamistoimenpiteille ja sen ennakoidaan johtavan kokonaisuudessaan noin 350 työpaikan vähentämiseen. Vähennykset vaikuttavat henkilöstöön kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa maailmanlaajuisesti.

Sopeuttamisohjelman johdosta Wärtsilä on tänään 25.9. antanut neuvotteluesityksen, joka koskee Wärtsilän kaikkia yhtiöitä ja toimipaikkoja Suomessa lukuun ottamatta Delivery Centre Vaasan tuotannon työntekijöitä. Suomen toimintojen osalta suunnitelmat merkitsevät toteutuessaan enimmillään 200 työsuhteen vähentämistä. Vähennettävien työsuhteiden määrät eri toiminnoissa ja eri paikkakunnilla täsmentyvät yhteistoimintaneuvottelujen aikana.

”Epävarmuus makrotaloudessa on lisääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana ja joudumme arvioimaan uudelleen organisaatiomme mitoitusta muuttuneeseen tilanteeseen nähden. Maailmantalouden ja geopolitiikan epävarmuus on valitettavasti näkynyt myös Wärtsilän uusmyyntimarkkinoilla heikentyneenä tilauskertymänä. Siksi joudumme sopeuttamaan toimintojamme monin tavoin myös Suomessa ja valitettavasti emme voi välttyä henkilöstövähennyksiltä”, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki.

Lisätietoja:

Vesa Riihimäki
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
010 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com 

Parhaiten tavoitettavissa keskiviikkona 25.9. klo 9.30-11.00.

© 2020 Wärtsilä