Wärtsilä avaa globaalin valmistusteknologiakeskuksen - tavoitteena osaamisen kehittäminen ja jakaminen

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
25. kesäkuuta 2009 klo 10.00 FLE Standard Time

Wärtsilä vihkii tänään käyttöönsä Manufacturing Technology Centren (MTC) Vaasassa. MTC on Wärtsilälle uusi toimintakonsepti, jonka tarkoituksena on varmistaa ja edelleen kehittää valmistustaitoja sekä jakaa valmistusosaamista Wärtsilässä maailmanlaajuisesti.

MTC-konsepti parantaa Wärtsilän kykyä tehokkaasti kehittää ja jakaa valmistuksen avainosaamista, johon kuuluu koneistus, taonta, valu, hitsaus, tuotanto- ja kokoonpanoautomaatio sekä digitaalinen valmistustekniikka. Tämä tuo lisäarvoa tukemalla komponenttien suunnittelua sekä tuotanto- ja toimittajakehitystä. Samalla se optimoi Wärtsilän mahdollisuudet saavuttaa "kerralla oikein" -laadun, luvatut toimitusajat ja kilpailukykyiset kustannukset.

"Tärkeintä, mitä voimme tehdä, on parantaa tuotteidemme valmistettavuutta. Kun käytämme hyväksi parantunutta valmistusosaamistamme tuotesuunnitteluvaiheessa, ja otamme huomioon valmistus- ja kokoonpanotekniikat osana suunnitteluprosessia, emme ainoastaan varmista "kerralla oikein" -suunnittelua tuotannon kannalta, vaan saamme myös kustannuksista kilpailukykyisemmät. MTC mahdollistaa myös nopeammat testikomponenttitoimitukset", sanoo MTC:n projektipäällikkö Harri Kytöharju, Wärtsilä Industrial Operations.

Uudenaikaisten työstökoneiden ja opetustilojen lisäksi uusi 600 neliön yksikkö tarjoaa kolme osastoa koulutukseen, testikomponenttien tuotantoon ja suunnitteluanalyysiin sekä menetelmä- ja työkalutestaukseen. MTC sijaitsee Wärtsilän tehdasalueella Vaasan keskustassa. MTC:n tiloissa tullaan vuosittain järjestämään arviolta noin 50 kurssia, joihin voi osallistua enimmillään 12 henkilöä kerralla.

Hyödyntämällä uusinta valmistusteknistä osaamista valmistuksen suunnittelun, toimittajakehityksen ja komponenttivalmistuksen kompetenssin parantamisessa Wärtsilällä on erinomaiset edellytykset kohdata markkinoiden vaatimukset tulevaisuudessa.

"Meidän on oltava innovatiivisia toiminnassamme niin operatiivisella tasolla, liiketoiminnalllisesti kuin teknisestikin, jotta pystymme säilyttämään ja jopa laajentamaan vahvaa asemaamme markkinoilla", sanoo johtaja Erik Pettersson, Wärtsilä Industrial Operations.

© 2020 Wärtsilä