Wärtsilä toimittaa päästöjä merkittävästi vähentävät katalysaattorit suomalaisiin monitoimimurtajiin

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
24. lokakuuta 2011 klo 10.00 FLE Standard Time
Wärtsilä toimittaa aluksiin katalysaattorit, joiden avulla ihmisille ja ympäristölle haitallisten typpioksidipäästöjen määrä vähenee merkittävästi. Tämän lisäksi Wärtsilä vastaa moottoreihin tehtävistä muutostöistä, jotka mahdollistavat erittäin vähärikkisen polttoaineen käytön.

Wärtsilä on tehnyt suomalaisen Arctia Offshore Oy:n kanssa sopimuksen muutostöiden tekemisestä yhtiön kahteen alukseen. Sopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2011. Tähän kokonaistoimitukseen kuuluu Wärtsilän typen oksidien vähentämisteknologian (NOx Reducer, NOR) ja hapetuskatalysaattorien (Oxidation Catalyst, OXI) asentaminen MSV Fennica- ja MSV Nordica - monitoimimurtajiin. Aluksiin tehdään lisäksi erittäin vähärikkisen dieselpolttoaineen käytön vaatimat muutostyöt.

Muutostöiden jälkeen alukset täyttävät Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) asettamat päästövaatimukset Pohjoisella jäämerellä liikkuville aluksille. Ympäristöystävällisten alusten ansiosta Arctia Offshore voi jatkossa osallistua arktisilla vesillä suoritettaviin öljynetsintäprojekteihin.

Muutostöihin kuuluu Wärtsilä NOR-/OXI- järjestelmän asentaminen alusten yhteensä kahdeksaan päämoottoriin. Asennukset tehdään kahdessa vaiheessa: ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua joulukuun 2011 loppuun mennessä ja toisen vaiheen huhtikuun 2012 loppuun mennessä.

"Tämä on jälleen yksi osoitus Wärtsilän ammattitaidosta huipputeknisten ja ympäristömyötäisten integroitujen ratkaisujen suunnittelijana. Näille offshore-aluksille tekemämme muutostyöt paitsi vähentävät alusten ympäristökuormitusta myös lisäävät huomattavasti niiden käyttömahdollisuuksia. Jatkossahan alukset soveltuvat myös Pohjoisen jäämeren herkille vesille", Wärtsilän ympäristöpalvelujen yksikön johtaja Leonardo Sonzio kertoo.

Wärtsilä Services
Services on yksi Wärtsilän kolmesta liiketoiminnosta, joista kaksi muuta ovat Ship Power ja Power Plants. Wärtsilä Services -liiketoiminnan huoltoverkosto on alan laajin. Wärtsilä tarjoaa huoltopalveluitaan maailmanlaajuisesti sekä merenkulku- että energia-alalle. Kattavaan palveluvalikoimaan sisältyvät varaosa- ja kenttähuoltopalvelut, ympäristöpalvelut sekä moottorien, propulsiojärjestelmien, sähkö- ja automaatiojärjestelmien ja kattiloiden korjaus- ja huoltotyöt. Yritys tekee myös konversioita ja tarjoaa pitkäkestoisia moottoreiden ja propulsiojärjestelmien huoltosopimuksia sekä koulutuspalveluita. Wärtsilän huoltotoiminta on edelläkävijä uusien palvelukonseptien kehittämisessä ja tavoitteena on taata paras mahdollinen toiminnan tehokkuus. Wärtsilä Services omistaa noin 70 huoltoverstasta, ja se työllistää yli 11 000 huoltoalan ammattilaista.

Linkki kuvaan: Fennica
Linkki kuvaan: Nordica

Lue lisää Wärtsilän huoltotoiminnasta

Lisätietoja:
Britt-Mari Kullas-Nyman
Johtaja, Environment, Air & Energy
Ympäristöpalvelut
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +358 40 5522561
 britt-mari.kullas-nyman@wartsila.com

Peter Guldbrand
Sales Manager
Wärtsilä Finland Oy, Services
Tel. +358 40 837 3886
peter.guldbrand@wartsila.com
© 2020 Wärtsilä