Arvonluonnin uusi logiikka Jaakko Eskolan sanoin

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Paikallinen uutinen
23. maaliskuuta 2018 klo 16.00 FLE Standard Time

Eskola TEM quote

”Älykkäät ratkaisut eivät ole vain sanahelinää tai digitaalinen mauste vanhojen toimintojen päällä, vaan ne ovat liiketoiminnan ydintä.”

Konsernijohtaja Jaakko Eskolan kirjoitus avaa osion ’Uusi arvonluonti ja asiakasarvo’ Työ- ja elinkeinoministeriön hiljattain julkaisemassa oppaassa ’Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä’.

Jaakko käsittelee kirjoituksessaan tiedon luomaa arvoa liiketoiminnassa. Digitalisaation myötä datan määrä ja sen hyödyntämisen merkitys kasvavat koko ajan. Oleellista on jalostaa tietoa niin, että se luo hyötyä yksittäisten toimijoiden sijasta laajemmin koko yhteiskunnalle ja maailmalle.

Esimerkkien kautta Jaakko valottaa sitä, miten Wärtsilä on kehittynyt tuotantokeskeisestä konepajasta teknologiakonserniksi, jossa fyysiset tuotteet ja komponentit ovat osa kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Meriteollisuustoimialan tulevaisuuden mahdollisuudet ehtistä tehokkaampien ja ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämisessä, etävalvonnan voimakas kehittyminen, strateginen kumppanuus Carvival Corporationin kanssa, sekä jatkuva panostaminen dialogiin kasvuyritysten kanssa ja digitaalisten kyvykkyyksien lisääminen ovat esimerkkejä, joita katsauksessa käsitellään.

Tiedon hyödyntämisen ohella Jaakko painottaa tiedon varjelemista. Lainsäädäntö ei aina pysy kehityksen tahdissa, mikä lisää yritysten vastuuta varmistaa, ettei asiakasyritysten data tai tietoyhteydet päädy muiden käsiin.

Päämäärämme on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkään teknologian avulla. Ministeriön julkaisu on oivallinen osoitus siitä, että tavoitteemme ja konkreettiset askeleet päämäärän saavuttamiseksi kiinnostavat laajaa ja vaikutusvaltaista yleisöä.

Katsaus kokonaisuudessaan löytyy täältä
Suora linkki Eskolan kirjoitukseen tästä.

© 2020 Wärtsilä