Yt-neuvottelut lomautuksista Wärtsilän Vaasan toimitusyksikössä päättyneet

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
19. marraskuuta 2012 klo 9.00 FLE Standard Time
Yt-neuvottelut lomautuksista Wärtsilän Vaasan toimitusyksikössä ovat päättyneet tänään. Lomautukset toteutetaan 17.12. alkaen neljän viikon lomautusjaksona sekä lyhennettyinä työviikkoina kesäkuun loppuun asti. Kevään aikana on myös kaksi lomautusviikkoa. Lomautukset koskevat Vaasan toimitusyksikön koko henkilöstöä, lukuun ottamatta katalysaattoritoimitusyksikköä ja eräitä kehitysprojekteja, yhteensä yli 700 henkilöä. Lomautuksen kesto on yksilötasolla noin 40 päivää.

”Neuvottelut on käyty hyvässä ja rakentavassa hengessä huomioiden myös vaikutukset yksilötasolla”, toteaa Vaasan toimitusyksikön johtaja Kenneth Rönnbäck.

Wärtsilän Vaasan toimitusyksikön tuotannon volyymitaso alenee marraskuun lopusta lähtien tilapäisesti. Tilanteeseen on vaikuttanut alkuvuoden odotettua heikompi tilauskertymä tiettyjen Vaasassa valmistettavien tuotteiden osalta sekä projektien ajoitusten muutokset, minkä vuoksi Wärtsilä Finland ilmoitti lomautus-suunnitelmistaan 5.11.2012.

Yt-neuvotteluiden tavoitteena oli vähentää tilapäisesti kapasiteettia lomautuksilla. Yt-neuvottelut koskivat kaikkia Wärtsilän Vaasan toimitusyksikössä työskenteleviä, ja lomautuksen keston arvioitiin olevan yksilötasolla korkeintaan 90 päivää. Wärtsilän Vaasan toimipisteissä työskentelee yhteensä noin 2900 henkilöä.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Stefan Damlin
Wärtsilä Finland Oy
puh. 050 5570 726

Johtaja Kenneth Rönnbäck
Wärtsilä Finland Oy
Vaasan toimitusyksikkö
puh. 040 8307 730
© 2020 Wärtsilä