Wärtsilä investoi Vaasaan, laajentaa toimintojaan Vaskiluodossa

Paikallinen tiedote 19 kesäkuuta 2024 at 08.00 UTC+2

Wärtsilän Sustainable Technology Hub -teknologiakeskuksen laajennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2026 puolivälissä. 

Wärtsilä laajentaa Vaasan Vaskiluodossa sijaitsevaa teknologiakeskustaan. Kyseessä on noin 20 miljoonan euron investointi, jonka myötä teknologiakeskuksen yhteyteen valmistuu toimistorakennuksen laajennus sekä pysäköintiratkaisut arviolta vuoden 2026 puolivälissä. Samassa yhteydessä Wärtsilä laajentaa teknologiakeskuksessa toimivaa koulutuskeskustaan kasvavan koulutuskysynnän tarpeisiin. Vuonna 2023 koulutuskeskuksessa järjestettiin yli 7200 kurssipäivää lähes 1700 asiakkaalle ja Wärtsilän työntekijälle. 

Wärtsilän teknologiakeskus, Sustainable Technology Hub, valmistui vuonna 2022. Teknologiakeskus on valjastettu kiihdyttämään Wärtsilän ja merenkulku- ja energiateollisuuksien kehitystä kohti vähähiilisyyttä, hiilineutraaliutta ja energiasiirtymää. Teknologiakeskuksessa toimii niin Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystä kuin valmistus sekä tukitoimintoja.

”Sustainable Technology Hub on osoittanut vahvuutensa yhteistyön ja innovoinnin tiivistämisessä ja se  toimii ekosysteeminä globaalille yhteistyölle, jossa asiakkaat, yhteistyökumppanit ja tiedemaailma pääsevät suunnittelemaan, testaamaan ja validoimaan ideoita yhdessä. Kaikkien Vaasan-toimintojen saaminen saman katon alle vahvistaa edelleen strategiamme toteutusta ja yhtenäistä toimintakulttuuria”, sanoo Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa.


Wärtsilän Vaasan Vaskiluodossa sijaitseva teknologiakeskus on oleellinen osa alueen ekosysteemiä sekä Pohjoismaiden suurinta energia-alan klusteria. 

Wärtsilällä on Vaasassa kaikkiaan noin 3400 työntekijää. Viidessä vuodessa henkilöstömäärä on kasvanut noin 350 työntekijällä.

Teknologiakeskuksessa käy kuukausittain noin 1000 vierasta. ”Näemme, että päätöksemme investoida Vaasaan palvelee paitsi omaa henkilöstöämme ja liiketoimintaamme myös Vaasaan alueelle kehittynyttä, Pohjoismaiden suurinta energia-alan klusteria, joissa Wärtsilä on keskeinen toimija”, lisää Mäntymaa.

Alueen nykyinen kaava mahdollistaa lisärakentamisen. Rakennustyöt on määrä aloittaa syksyllä 2024. Rakennustöiden kilpailutus alkaa lähiaikoina. Laajennuksen valmistuttua Wärtsilällä on Vaskiluodossa käytössään noin 100 000 kerrosneliömetriä.

“Pysäköintipaikkojen riittävyys on ollut Vaskiluodossa haaste jo nykyiselle toiminnallemme. Kiitos hyvän yhteistyön Vaasan kaupungin sekä Backman-Trummer- ja KWH-yhtymän kanssa saamme käyttöömme pysäköintitilaa, joka riittää pitkälle tulevaisuudenkin tarpeisiin. Lisäksi kannustamme yhä enemmän julkisen liikenteen käyttöön”, sanoo Mäntymaa.

Teknologiakeskus tukee Wärtsilän tavoitetta oman toiminnan hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä; rakennus voi sähkön ja lämmön osalta toimia energiaomavaraisesti. Ylijäämävirta syötetään takaisin kantaverkkoon, ja moottoritestien ja muiden prosessien tuottama lämpö otetaan talteen lämpöenergiasäiliöön ja käytetään rakennuksen lämmittämiseen. 


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa, Wärtsilä Finland Oy, p. 040 751 5446
 
Kiinteistöjohtaja Tommy Grannas, Wärtsilä Finland Oy, p. 050 520 7488

Viestintäjohtaja Saija Kinanen, Wärtsilä Finland Oy, p. 040 187 5353