Wärtsilän johtama 200 miljoonan euron yhteistyöprojekti kehittää autonomisia nollapäästöisiä tasapainotusratkaisuja energiasiirtymää varten

Wärtsilä Finland, Paikallinen tiedote 16 helmikuuta 2024 at 08.30 UTC+2

 

Teknologiayhtiö Wärtsilä johtaa viisivuotista yhteistyöprojektia, jossa on mukana yli 200 suomalaista yritystä, teollisuuden organisaatiota, tutkimuslaitosta ja yliopistoa. Tämän WISE-projektin (Wide & Intelligent Sustainable Energy) kumppanit kehittävät yhdessä innovatiivisia puhtaan energian konsepteja. Yhteistyö on suunniteltu vahvistamaan ja rakentamaan Suomen energiasektoria maailman johtavaksi energiainnovaatioekosysteemiksi. WISE rakentaa skaalautuvia ekosysteemejä ja kehittää turvallista ja autonomista nollapäästöistä tasapainottavaa energiantuotantoa.

WISE-projektin tavoitteena on edistää siirtymistä täysin hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Wärtsilän tavoitteena on tarjota joustavia autonomisia voimalaitoskonsepteja, jotka pystyvät toimimaan 100 prosentin e-polttoaineella, kuten vihreällä vedyllä ja sen johdannaisilla, vuoden 2028 loppuun mennessä.  

”Hiiletön energiasektori on väistämätön tulevaisuudessa. Ainoa kysymys on, milloin saavutamme sen. WISE-aloite tuo yhteen teollisuuden asiantuntemuksen sekä tutkimuksen ja akateemisen osaamisen tämän trendin kiihdyttämiseksi. Se antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden tulla johtavaksi toimijaksi energiamurroksessa”, sanoo Anders Lindberg, Johtaja, Wärtsilä Energy.

Osana uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa järjestelmää kehitetään autonomisesti toimiva tasapainottava voimantuotantojärjestelmä. Lisäksi kehitetään uusia palvelumalleja uutta toimintaympäristöä varten. Tämän kehityksen mahdollistaa se, että digitaalinen infrastruktuuri, reunatietokoneet, energianhallinta ja järjestelmän optimointi toimivat saumattomasti yhdessä. Ekosysteemi arvioi kaupallisia ja toimituksellisia näkökohtia sekä teknologiavaihtoehtoja elinkelpoisten liiketoimintamallien luomiseksi.

Kumppanit sijoittavat yhteensä 200 miljoonaa euroa tutkimukseen vuoteen 2028 mennessä. Wärtsilän osuus on 100 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa, että tutkimus- ja kehityshankkeen avulla saadaan aikaan 350 miljoonan euron T&K-kasvu ekosysteemissä. Tämä tukee Wärtsilän visiota kohti 100 % uusiutuvan energian tulevaisuutta.  

Projektin on käynnistänyt Business Finland, joka on työ- ja elinkeinoministeriön alainen julkinen organisaatio. Vuodesta 2020 lähtien Business Finland on haastanut kansainvälisesti toimivia yrityksiä ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita toimimalla yhteistyöverkostojen/ekosysteemien vetureina ja lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan Suomessa. Wärtsilä johtaa WISE-yhteistyöprojektia.