Wärtsilän yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Suomen osalta

Wärtsilä Oyj Abp, Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen tiedote
14. maaliskuuta 2019 klo 15.00 FLE Standard Time

Wärtsilä ilmoitti 30.1.2019 aloittavansa globaalin sopeuttamisohjelman johdosta Wärtsilän kaikkia yhtiöitä ja toimipaikkoja Suomessa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Vähennystarpeeksi ilmoitettiin enimmillään 150 työsuhdetta. 

Suomen osalta yhteistoimintaneuvottelut ovat nyt päättyneet, ja niiden lopputuloksena vähentämistarpeeksi on vahvistettu yhteensä 78 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä, jotka ovat pääasiassa ylempiä toimihenkilöitä sekä toimihenkilöitä. Irtisanomisista 41 kohdistuu Vaasaan, 16 Turkuun ja 21 Helsinkiin. Kokonaismäärästä 26 henkilöä on Marine Business -liiketoiminnosta, 40 Energy Business -liiketoiminnosta ja 12 tukitoiminnoista.

”On erittäin ikävää, että joudumme tekemään päätöksiä, joilla on henkilöstövaikutuksia. Maailmantalouden kasvun hidastuessa kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää myös uudelleenjärjestelyitä, jotka ovat raskaita. Onnistuimme kuitenkin alentamaan alkuperäistä vähennystarvetta muilla toimenpiteillä ja pystyimme rajaamaan Delivery Center Vaasan työntekijät yt-neuvotteluiden ulkopuolelle jo ennen varsinaisten neuvotteluiden alkua. Pidän tärkeänä, että tällä prosessilla ei ollut vaikutusta Vaasaan rakennettavan Smart Technology Hubin suunnitelmiin”, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki.

Wärtsilä työllisti helmikuun lopussa Suomessa 3939 henkilöä, joista 3044 Vaasassa, 401 Turussa ja 494 Helsingissä.

Konserninlaajuisen sopeuttamisohjelman tavoitteena on turvata tulevaisuuden kannattavuus ja kilpailukyky mukauttamalla yhtiön liiketoimintoja ja resursseja. Ohjelma painottaa pitkän aikavälin säästöjä ja asiakasarvon lisäämistä tehokkaalla tavalla. Sen ennakoidaan johtavan noin 1200 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Muissa maissa, joita muutokset koskevat, henkilöstövähennyksiä koskevat neuvottelut ja toimenpiteet etenevät kunkin maan käytäntöjen ja lakien mukaisesti.

Lisätietoja:

Vesa Riihimäki
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
010 709 2964 
vesa.riihimaki@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä