Wärtsilä lahjoittaa varusteita Oilbusters-öljyntorjuntakonttiin

Wärtsilä Finland Oy,
  • Paikallinen uutinen
12. joulukuuta 2011 klo 10.00 FLE Standard Time

Wärtsilä osallistuu Muuttopalvelu Niemi Oy:n ja WWF:n yhteiseen sitoumukseen Itämeren öljyntorjuntavalmiuden nostamiseksi lahjoittamalla öljyntorjuntavälineitä Oilbusters-öljyntorjuntakonttiin.

Baltic Sea Action Groupin keräämät sitoumukset ovat konkreettisia Itämeren tilaa edistäviä tekoja. Wärtsilän, Muuttopalvelu Niemen ja WWF:n yhteistyöllä on saatu aikaan ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa öljyntorjunnan koko ketju välineistä vapaaehtoisiin otetaan huomioon. Yhteistyö on osoitus siitä, että erilaiset tahot voivat omalla panoksellaan osallistua tärkeään työhön Itämeren pelastamiseksi.

Muuttopalvelu Niemi Oy on sitoutunut luovuttamaan kolme ”Oilbusters”-öljyntorjuntakonttia vuosina 2010-2012 WWF:n ja pelastuslaitosten käyttöön. Kontit ovat aina lähtövalmiudessa, ja muuttopalvelu kuljettaa kontit öljyntorjuntaharjoituksiin sekä mahdolliselle turma-alueelle.

Konteissa varastoidaan WWF:n vapaaehtoistyöntekijöille tarkoitettua öljyntorjuntakalustoa. Wärsilä on lahjoittanut yhteen Oilbusters- konttiin erilaisia öljyntorjuntaan tarvittavia välineitä, kuten puhdistusvälineitä, suojavarusteita, aggregaatin ja teltan.

Lahjoituksellaan Wärtsilä on varmistanut kontin riittävän varustetason öljytuhojen ehkäisemiseksi. Tämä on tärkeää, sillä pienestä koostaan huolimatta Itämeri on maailman liikennöidyin meri. Pelkästään Suomenlahden satamien kautta kuljetetaan öljyä noin 150 miljoonaa tonnia vuodessa. Onnettomuusriskiä nostavat vilkkaan liikenteen lisäksi kapeat salmet ja väylät, vaikeasti navigoitavat saaristoalueet sekä jää- ja säätilanteet.

Wärtsilän lehdistötiedote 10.2.2010: Wärtsilä tukee Baltic Sea Action Groupin (BSAG) hanketta ja sitoutuu kolmeen ympäristölupaukseen

BSAG - ”Työnantajana Itämeri”
Baltic Sea Action Group (BSAG) on osa 2008 perustettua puolueetonta Elävä Itämeri säätiötä, joka toimii Itämeren pelastamiseksi tarkkaan kohdennetuilla hankkeilla.Työn kohteena ovat erityisesti maatalouden, merenkulun ja vaarallisten aineiden haitat. BSAG tekee rakentavaa, ratkaisukeskeistä yhteistyötä eri viranomaisten ja yksityisen sektorin kanssa. Lähtökohtana on, että kaikki tekevät Itämeren hyväksi sitä, minkä parhaiten osaavat. Innovatiivisesta toimintatavasta hyötyvät niin Itämeri kuin työhön mukaan lähteneet tahotkin. BSAG:n työ perustuu tutkijoiden tuottamaan tietoon ja Itämeren suojelukomission HELCOM:in toimenpidesuunnitelmaan (Baltic Sea Action Plan).

Työn levittämiseksi kaikkiin Itämeren maihin BSAG järjesti yhdessä Tasavallan presidentin ja pääministeri Matti Vanhasen kanssa Baltic Sea Action Summitin (BSAS) Helsingissä helmikuussa 2010. Julkilausumien sijaan tässä huippukokouksessa Itämeren maiden päämiehet sekä yli 140 yritystä ja tahoa sitoutuivat konkreettiseen työhön Itämeren hyväksi. Prosessi jatkuu, ja tehtyjä sitoumuksia lunastetaan parhaillaan. Seuraava BSAS-huippukokous järjestetään Pietarissa syksyllä 2012.

© 2020 Wärtsilä