Wärtsilä ja Seabin Project yhdistävät voimansa taistelussa valtamerten muovijätettä vastaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 10 helmikuuta 2017 at 10.15 UTC+2

Teknologiakonserni Wärtsilä on allekirjoittanut sopimuksen Seabin Projectin kanssa liittymisestä globaaliin pilottiohjelmaan, joka tarjoaa ratkaisuja maailmanlaajuiseen valtamerien roskaantumiseen. Projekti lähestyy haastetta useista näkökulmista painottaen etenkin koulutusta, tutkimusta ja teknologiaa.

Wärtsilä työskentelee yhteistyössä Seabin Projectin kanssa seuraavat kolme vuotta ja sponsoroi sekä Helsingin kaupungin että sataman osallistumista ohjelmaan. Wärtsilän ja Seabinin kumppanuus pyrkii dynaamiseen ja monipuoliseen toimintaan hyödyntäen Wärtsilän kokemusta, teknologioita ja osaamista ympäristötuotteiden kehityksessä.

Kumppanuus Seabinin kanssa on osa Wärtsilä-konsernin Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Yhtiö juhlii Suomen satavuotista itsenäisyyttä muun muassa tukemalla Helsingin kaupunkia ja satamaa meriympäristön puhdistamisessa.

Seabin on uiva meriroskis, joka sijoitetaan veteen pienvenesatamissa, telakoilla sekä purje- ja kauppasatamissa, joissa se kerää talteen vedessä ajelehtivat roskat. Pintavesi imetään Seabinin keräyspussisuodattimen läpi. Kun vesi sen jälkeen pumpataan takaisin satama-altaaseen, roskat jäävät talteen keräyspussiin, josta ne hävitetään asianmukaisesti. Seabinilla on myös potentiaalia kerätä talteen osa veden pinnalla ajelehtivista öljyistä ja muista epäpuhtauksista. Tällä hetkellä Seabin Projectin tiimi käyttää 12 voltin uppovesipumppuja, joissa voidaan hyödyntää vaihtoehtoisia ja puhtaita energialähteitä. Kyseeseen voi tulla aurinko-, aalto- tai tuulivoima riippuen maantieteellisestä sijainnista ja käytettävissä olevista teknologioista.

Seabinin maailmanlaajuinen pilottiohjelma käynnistyy huhtikuussa 2017, jolloin uusin prototyyppi (V5 Hybrid) esitellään ja otetaan käyttöön eri puolilla maailmaa. Yksi sijoituspaikoista on Helsinki, joka on toistaiseksi ainoa kaupunki Pohjoismaissa johon Seabin asennetaan. Kolmen kuukauden testijakson aikana pilottikumppaneilta kerätään käyttökokemuksia ja tietoa, minkä pohjalta Seabinin kaupallinen myynti käynnistyy.

Helsingin sponsorointi

Edistääkseen puhtaampia meriympäristöjä Wärtsilä on allekirjoittanut Helsingin kaupungin ja Helsingin Sataman kanssa sopimuksen, jonka mukaan se lahjoittaa kaksi Seabin-prototyyppiä Helsinkiin testikäyttöön kokeilujakson ajaksi. Tämän lisäksi voidaan asentaa neljä Seabinia lisää kaupallisen myynnin alettua. Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama huolehtivat Seabinien päivittäisestä ylläpidosta.

Kestäviä ympäristöaloitteita

Wärtsilä on Sustainable Shipping Initiativen jäsen ja on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen. Yhtiö muokkaa perinteisiä merenkulku- ja energiamarkkinoita kehittämällä kestävän kehityksen mukaisia ja uusiutuvia ratkaisuja, jotka parantavat merikuljetusten ja energiantuotannon ympäristöjalanjälkeä.

Wärtsilä tarjoaa laivojen päästöjen vähentämiseen tarkoitettua huipputekniikkaa: pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä ja monipolttoainemoottoreita, jotka on suunniteltu ensisijaisesti nesteytetylle maakaasulle, joka on dieseliä ja biodieseliä puhtaampi vaihtoehto. Wärtsilä myös suunnittelee, toimittaa ja asentaa painolastivesien käsittelyyn suunniteltuja teknologioita, jotka vähentävät valtameriin purkautuvien saasteiden määrää. Tämä hyödyttää meriekosysteemejä ympäri maailman. Wärtsilän etävalvonta ja laitekannan valvonta auttavat laivojen toiminnan optimoinnissa.

Wärtsilän jo ennestään vakuuttava tarjonta on saanut merkittävän täydennyksen aurinkoenergiaratkaisuista. Uusilla kestävillä innovaatioilla Wärtsilä auttaa asiakkaitaan vähentämään hiilipäästöjään. Wärtsilä on ensimmäinen suuren kokoluokan aurinkohybridivoimaloita tarjoava yritys. Hybridiratkaisussa yhdistyy aurinkosähköpuisto sekä Wärtsilän erittäin joustava ja älykäs voimalaitosratkaisu. Molemmat yksiköt toimivat synkronoidusti, mikä vähentää moottoreiden polttoaineenkulutusta.

"Wärtsilä on ylpeä saadessaan liittyä Seabinin maailmanlaajuiseen pilottiohjelmaan. Yhtenä meriteollisuuden johtavista ratkaisutoimittajista velvollisuutemme on toimittaa tehokkaita tuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme suojelemaan ympäristöä. Ympäristönsuojelutoimiin on ryhdyttävä heti, ja jokainen voi tehdä osansa, niin yritykset kuin yksityishenkilöt", toteaa Jaakko Eskola, Wärtsilän konsernijohtaja.

"Olemme iloisia, että Wärtsilä on liittynyt ohjelmaan, ja ylpeitä, että he sponsoroivat Seabineja kokonaiseen kaupunkiin. Lähitulevaisuudessa kehitämme teknologioita Wärtsilän kanssa dynaamisessa yhteistyössä edelleen, ja toivomme, että saamme Seabinit pian käyttöön", sanoo Pete Ceglinski, Seabin Projectin perustajakumppani ja toimitusjohtaja.

Valtamerten roskaantumisen tausta

Muovin vaikutus ympäristöön ja ekosysteemeihin on hätkähdyttävän suuri. Vuoteen 2025 mennessä valtamerissä on arvioiden mukaan tonni muovia kolmea tonnia kalaa kohti. Lisäksi vuoteen 2050 mennessä valtamerissä odotetaan olevan painoltaan enemmän muovia kuin kalaa (lähde: Ellen Macarthur Foundation, 2016). Kymmenen viime vuoden aikana maailmassa on tuotettu enemmän muovia kuin koko viime vuosisadan aikana. Muovi aiheuttaa merten ekosysteemeille yli 13 miljardin Yhdysvaltain dollarin vahingot vuodessa. Eläimet nielevät jätteitämme ja sotkeutuvat niihin. Paikalliset meriympäristöt kärsivät, mikä heikentää kala- ja äyriäiskantoja. Merenkulku ja turismi saattavat kärsiä, sillä ihmisten elimistöön joutuu haitallisia epäpuhtauksia, kun he tietämättään syövät saastuneita merenantimia.

Lue lisää täältä
Seabinin tekninen kuvaus
Linkki kuviin

Lisätietoja:

Wärtsilä
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja, Viestintä ja brändi
Wärtsilä Oyj Abp
atte.palomaki@wartsila.com
Puh. 010 709 5599

Sari Luhanka
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
sari.luhanka@wartsila.com
Puh. 050 3860 353