Wärtsilän trainee Lukumanu Iddrisu nimetty vuoden kesätyöntekijäksi ja Wärtsilälle kunniamaininta Vastuullinen kesätyö -kampanjassa

Wärtsilä Finland Oy, Paikallinen uutinen 7 lokakuuta 2021 at 11.00 UTC+2

”En olisi ikinä voinut odottaa tätä”, sanoo Lukumanu Iddrisu vuoden kesätyöntekijä -nimityksestään Oikotien järjestämässä valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Nimityksessä mainitaan Lukumanun positiivinen asenne, sitkeys ja aktiivisuus ominaisuuksina, joita jokainen haluaa nähdä työkavereissaan. Myös se, että monet Lukumanun Wärtsilä-kollegoista tukivat häntä, osoittaa, että hän on saanut tunnustusta näistä ominaisuuksista laajasti organisaatiossa.Lukumanu on helmikuusta 2021 lähtien työskennellyt Project Purchaser -traineena sekä osa-aikaisena harjoittelijana että kesätyöntekijänä. Kesällä hänen vastuullaan oli avustaa tiimiä loma-aikana varmistaen, että hänen kollegoidensa työtehtävät olivat lomien ajan hyvissä käsissä. Kiitos ennakoivan asenteensa, Lukumanu sai myös normaalin työnsä lisäksi mahdollisuuden laajentaa verkostoaan myös muille yhtiön alueille. Ennakoiva asenne onkin vinkki, jonka hän on valmis antamaan kaikille harjoittelijoille. ”Harjoittelijana sanoisin, että Wärtsilässä on erittäin avoin ympäristö. Wärtsilä on mahdollisuuksien paikka, jossa arvostetaan jokaista ideaa.”

Lukumanun ensimmäinen kosketus Wärtsilään on melko mielenkiintoinen. ”Opiskellessani VAMKissa tein siivoustöitä Wärtsilän tiloissa. Käytin tilaisuuden hyväksi ja verkostoiduin Wärtsilän työntekijöiden kanssa samalla kun opin suomea.” Tavoitteena oli jossain vaiheessa saada kesätyöpaikka yhtiöstä. Kilpailu harjoittelupaikoista oli kuitenkin kova, ja hän ei onnistunut ensimmäisillä yrityksillään. Valmistuttuaan Vaasan ammattikorkeakoulusta VAMKista Lukumanu sai paikan VAMKin markkinointiharjoittelijana, ja myöhemmin hän oli harjoittelijana Pohjanmaan Kauppakamarilla. Tämän jälkeen Lukumanu aloitti strategisen liiketoiminnan kehittämisen maisteriopinnot Vaasan yliopistossa, ja pian sen jälkeen aloitti työnsä Wärtsilän Project Purchasing -tiimissä.

Wärtsilällekunniamaininta ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden kesätyöllisyyden parantamisesta

Yrityksenä Wärtsilä sai Oikotien kampanjassa kunniamaininnan ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden kesätyöllisyyden parantamisesta. ”Olemme iloisia voidessamme tukea monien kansainvälisten lahjakkuuksien työllistämistä heidän opintojensa aikana, ja on ollut hienoa nähdä, että monet heistä löytävät paikan yrityksessä valmistumisensa jälkeen. Yrityksessämme työskentelee globaalisti 139 eri kansallisuutta, joten englanti työkielenä on etumme. Osaajien säilyttäminen ja ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden auttaminen ymmärtämään Suomen mahdollisuuksia on hyödyllistä kaikille”, sanoo Tiia-Maria Kinnula Suomen HR-tiimistä.

Tämä aihe on tärkeä myös Lukumanulle. ”Tämä on hyvin lähellä sydäntäni, sillä taistelin kansainvälisenä opiskelijana päästäkseni siihen, missä olen tänään. Monet kansainväliset opiskelijat kohtaavat ongelman, jossa heillä on lahjakkuutta, tietoja ja taitoja, mutta he eivät saa tilaisuutta tuoda niitä esiin”, hän kertoo.

Kesän ja tämän hienon saavutuksen jälkeen Lukumanu jatkaa nyt uraansa Wärtsilässä uusilla haasteilla.