Wärtsilä vahvistaa sitoutumistaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan sijoittamalla lisää Soletair Poweriin

Wärtsilä Oyj Abp, Paikallinen tiedote 2 maaliskuuta 2021 at 09.00 UTC+2

Teknologiayhtiö Wärtsilä on tehnyt miljoonan euron lisäsijoituksen suomalaiseen Soletair Power Oy:öön. Sijoitus on jatkoa aiemmalle 500 000 euron investoinnille, jonka Wärtsilä teki yhtiöön vuonna 2019. Soletair Power on kehittänyt ainutlaatuisen teknologiaratkaisun, jonka avulla voidaan tuottaa synteettistä uusiutuvaa polttoainetta hiilidioksidista (CO2), joka otetaan talteen rakennuksiin tulevasta ilmasta.

Wärtsilän uuden sijoituksen avulla Soletair Powerin on mahdollista laajentaa kehittämänsä hiilidioksidin talteenottoratkaisun tuotantoa ja tehostaa myyntiä maailmanlaajuisesti. Sijoitus vahvistaa Wärtsilän asemaa hiilidioksidin talteenoton ja hiilidioksidin hyödyntämisen kärjessä. Synteettisten uusiutuvien polttoaineiden tuottamisen lisäksi ilmasta talteenotettua hiilidioksidia voidaan käyttää useisiin tarkoituksiin ja teollisuussovelluksiin, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa.

Hiilidioksidin talteenotto ilmakehästä on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Soletair Powerin rakennuksiin integroitava teknologia on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Tämä avaa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hiilidioksidin talteenotto parantaa sisäilmaa, joten erityisesti koulut ja työpaikat ovat kohteita, joissa teknologiaa voidaan hyödyntää. Ratkaisu myös muuttaa rakennukset hiilinieluiksi mikä edistää kaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi. Soletair Powerin teknologia edustaa uutta aikakautta kierrätystaloudessa hiilen uusiokäytön muodossa.

”Wärtsilä ja Soletair Power ovat molemmat sitoutuneet luomaan kestävämpää tulevaisuutta teknologisen kehityksen avulla. Yhteistyö Wärtsilän kanssa on ollut hyvin hedelmällistä ja yhtiö on tukenut  kehitystyötämme enemmän kuin tyypillinen sijoittajarooli edellyttäisi. Tämä viimeisin Wärtsilän investointi on tärkeä, koska sen avulla voimme vastata kasvavaan kustannustehokkaiden ja hiilineutraalien ratkaisujen kysyntään”, sanoo Petri Laakso, Soletair Powerin toimitusjohtaja.

”Yksi Wärtsilän Smart Energy -vision tukipilari on tehdä yhteistyötä strategisten partnereiden kanssa. Tällaisia ovat huipputeknologiayhtiöt, tutkimuslaitokset ja start-upit, joiden kanssa on mahdollista nopeuttaa innovaatiota ja edistää uusien mielenkiintoisten ratkaisujen kaupallistamista. Tukemalla uusia liiketoimintoja, jotka voivat edistää hiilineutraaliutta, vahvistamme sitoutumistamme kestävään kehitykseen ja muutokseen kohti tulevaisuutta, jossa käytetään 100% uusiutuvaa energiaa. Soletair Power on jo osoittanut kuinka talteenotettu hiilidioksidi voidaan muuttaa synteettiseksi uusiutuvaksi polttoaineeksi. Monia mielenkiintoisia sovelluksia on kehitteillä talteenotetun hiilidioksidin käyttöön eri teollisuudenaloilla”, sanoo Wärtsilä Energyn uusien liiketoimintojen johtaja Matti Rautkivi.

Wärtsilä on teknologiajohtaja hiilineutraaliutta edistävien energia- ja merenkulkualan laitteistojen ja ratkaisujen kehittämisessä. Vuonna 2020 Wärtsilä kehitti yhdessä Soletair Powerin ja synteettisiin polttoaineteknologioihin erikoistuneen suomalaisen Q Power Oy:n kanssa ensimmäisen esittely-yksikön, joka tuottaa synteettistä metaania ilmasta talteenotetusta hiilidioksidista.

Lue lisää:

Power-to-X and future fuels (englanniksi)
Lehdistötiedote: Pääministeri Sanna Marin tutustui Wärtsilän johdolla Soletair Powerissa Power-to-X –teknologiaa  
Video
Matti Rautkivi, Wärtsilä, and Ari Piispanen, Soletair Power (englanniksi)
Artikkeli: The next-gen office: Powered by science (englanniksi)

 

 

Lisätietoja:

Mirja-Maija Santala
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Energy
Puh: 0400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com    

Kuva: Wärtsilän miljoonan euron lisäsijoituksen avulla Soletair Powerin on mahdollista laajentaa rakennusten ilmanvaihtoon kytkettävän hiilidioksidin talteenottoratkaisun tuotantoa © Soletair Power