Wärtsilän tutkimus: EU:n energiamarkkinoiden uudistukset ovat ratkaisevan tärkeitä nettonollatavoitteiden saavuttamiseksi

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 22 helmikuuta 2023 at 08.00 UTC+2
  • Energy Market Redesign: For a Decarbonised Europe © Wärtsilä Corporation

Suomenkielinen versio englanninkielisestä tiedotteesta

Euroopan komission on uudistettava sähkömarkkinoitaan asettaakseen arvoa joustavan tasapainottavan kapasiteetin teknologioille, saavuttaakseen Euroopan unionin asettamat nettonollatavoitteet ja parantaakseen energiavarmuutta, kertoo teknologiayhtiö Wärtsilän uusi tutkimus.

Euroopan komissio on hiljattain järjestänyt julkisen kuulemisen EU:n sähkömarkkinoiden rakenteen uudistamisesta. Siihen liittyen Wärtsilä on tänään julkaissut ”Energy Market Redesign: For a Decarbonised Europe” -tutkimuksensa. Se kiteyttää ne kriittiset toimenpiteet, jotka on otettava käyttöön investointien houkuttelemiseksi joustavaan tasapainottavaan kapasiteettiin, ja jotka mahdollistavat edullisen ja luotettavan siirtymän nettonollaenergiajärjestelmiin.

Eurooppa tarvitsee vähintään 1100 GW uusiutuvaa kapasiteettia vuoteen 2030 mennessä voidakseen jatkaa hiilineutraaliuuteen tähtäävällä tiellä ja varmistaakseen energian saatavuuden. Wärtsilän mallinnuksessa todetaan, että toimiakseen luotettavasti tämän kokoluokan uusiutuviin energialähteisiin perustuva ratkaisu tarvitsisi tuekseen 19 GW uutta joustavaa kaasukapasiteettia ja 50 GW energian varastointia, jotta energiaa saadaan myös alhaisen tuotannon aikoina. Teknologiat kuten verkkoa tasapainottavat kaasumoottorit voidaan yksinkertaisesti muuntaa käyttämään kestäviä polttoaineita, kuten vetyä, kun ne tulevat saataville, jolla mahdollistetaan 100 % uusiutuvat energiajärjestelmät.

Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall kommentoi: ”Olemme Euroopan sähköjärjestelmien muutoksen taitekohdassa, jossa tuuli- ja aurinkoenergiasta on tulossa hallitseva energianlähde nettonollatavoitteen saavuttamiseksi. Siirtymää ei kuitenkaan saada aikaan pelkästään uusiutuvilla energianlähteillä. Jotta EU voisi jatkossakin hyötyä uusiutuvien edullisesta hinnasta, markkinoiden täytyy uudistua nopeasti toimitusvarmuuden takaamiseksi ja antaa selkeä signaali sijoittajille investoida paljon enemmän joustaviin tasapainottaviin teknologioihin.”

Uusiutuvien luontainen vaihtelevuus tarkoittaa, että 1100 GW tuuli- ja aurinkoenergian tuottaman sähkön määrä voi vaihdella jopa 500 GW vuoden aikana, kuten Wärtsilän sisäinen PLEXOS-mallinnukseen perustuva analyysi osoittaa. Joustavaa tasapainottavaa kapasiteettia tarvitaan pikaisesti täyttämään tuotantovaje näiden epätasapainojaksojen aikana.

Wärtsilän tekemän EU:n energiajärjestelmien mallinnuksen mukaan tasapainottavat teknologiat, kuten polttomoottorit ja energian varastointi, ovat elintärkeitä EU:n energiajärjestelmälle. Ne muodostavat 19 % sähköntuotannosta vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksen mukaan näiden teknologioiden täytyy olla toiminnassa muutamia tunteja joka päivä, jotta verkon vakaus voidaan taata.

EU:n nykyiset joustavan tasapainottavan kapasiteetin investointikannustimet vaarantavat investoinnit, aiheuttaen ison pullonkaulan energiasiirtymässä. Wärtsilän mallinnus osoittaa, että investoinnit joustavaan tasapainottavaan kapasiteettiin voisivat tulla vieläkin haastavammiksi tulevaisuudessa ilman oikeanlaisia tasapainottavan energian markkinahintamekanismeja.

Tutkimus sisältää useita tärkeitä suosituksia EU:n markkinauudistukseen, muun muassa:

  1. Teknologia-agnostisen sääntelykehyksen määrittely - uuden kapasiteettimarkkinan luominen houkuttelemaan investointeja joustavaan tasapainottavan energiantuotannon kapasiteettiin uusiutuvien energialähteiden tukemiseksi
  2. Hintojen läpinäkyvyyden parantaminen uusiutuvia energialähteitä tukevien, joustavien ja tasapainottavien energiakapasiteettipalvelujen kysynnän lisäämiseksi
  3. Vahvojen, yksityiskohtaisten hintasignaalien käyttöönotto

Lisätietoja:

Sari Luhanka
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 050 386 0353
sari.luhanka@wartsila.com

Kuvateksti: Energy Market Redesign: For a Decarbonised Europe © Wärtsilä Corporation

Lisää kuvia

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation jossa voi myös ladata kuvat.

Metodologia
Wärtsilän mallinnus perustuu Euroopan energiajärjestelmän teknistaloudelliseen optimointiin. Nykyiset voimalaitokset ovat mukana teknisine ominaisuuksineen ja polttoaineineen mallintamassa hiilipäästöjä ja kykyä tasapainottaa vaihtelevaa uusiutuvan energian tuotantoa. Tuuli- ja aurinkoenergia on mallinnettu tuntituotantoprofiilien mukaan perustuen sääolosuhteisiin tutkitulla alueella. Yksityiskohtainen PLEXOS-optimointimallinnus käyttää kronologista lähestymistapaa, eli uusiutuvien energianlähteiden ja kuorman vaihtelevuus ja kausiluonteisuus täytyy tasapainottaa tunti tunnilta. Mallinnus mitoittaa tarkasti vaadittavan joustavuuden ja varastokapasiteetin tarkastellussa energiajärjestelmässä. Jotta voitaisiin kustannusoptimaalisesti vastata tulevaisuuden kysyntään ja poliittisiin tavoitteisiin, mallinnus lisää vaadittavat teknologiat järjestelmään. Saatavilla olevat vaihtoehdot sisältävät erilaisia uusiutuvia lähteitä kuten tuuli- ja aurinkoenergia, yhdessä tasapainottavien teknologioiden kanssa kaasuvoimalaitoksista energian varastointiin. Maakaasun saatavuus Euroopassa sisältää sekä nesteytetyn maakaasun tuonnin kasvun että venäläisen kaasun tuonnin puuttumisen. Uusiutuvan kapasiteetin lisäys ottaa huomioon Euroopan komission RePowerEU-suunnitelman mukaisen tavoitteen.

Wärtsilä Energy lyhyesti
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme kumppaneitamme nopeuttamaan siirtymää kohti hiilineutraalia sähköntuotantoa markkinoiden johtavien teknologioiden ja sähköjärjestelmien mallinnusosaamisemme avulla. Näitä ovat hiilineutraaliuspalvelut, nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 76 GW voimalaitoskapasiteettia ja 110 energian varastointijärjestelmää yhteensä 180 maahan.
https://www.wartsila.com/energy

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. 17 500 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme yli 240 toimipisteessä 79 maassa mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2022 Wärtsilän liikevaihto oli 5,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com