About Wärtsilä

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

MARINE SOLUTIONS
Wärtsilä tukee meriteollisuusasiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla heille tehokkaita, taloudellisia ja ympäristömyötäisiä integroituja järjestelmiä, ratkaisuja ja tuotteita. Alan teknologiajohtajuus ja kokenut, osaava ja omistautunut henkilöstö luovat meille edellytykset räätälöidä innovatiivisia, optimoituja elinkaariratkaisuja eri puolilla maailmaa toimiville asiakkaillemme.

ENERGY SOLUTIONS
Wärtsilä Energy Solutions on johtava joustavien voimalaitosten toimittaja globaalin energiantuotannon markkinoilla. Tarjoamme ratkaisuja perusvoimantuotantoon, sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormitushuippujen tasaamiseen, teollisuuden omaan energiantuotantoon sekä öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeisiin. Wärtsilä Energy Solutions toimittaa myös suuren kokoluokan aurinkosähkövoimaloita, sekä LNG-terminaaleja ja jakelujärjestelmiä. Vuoteen 2016 mennessä Wärtsilä on toimittanut noin 60 GW:n edestä voimalaitoksia 176 maahan ympäri maailman.

SERVICES
Wärtsilä tukee asiakasta toimitetun järjestelmän koko elinkaaren ajan optimoimalla laitteiston hyötysuhdetta ja suorituskykyä. Tarjoamme toimialan kattavimman palveluvalikoiman ja laajimman palveluverkoston sekä voimala- että merenkulkumarkkinoilla toimiville asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet tarjoamaan korkeaa laatua ja asiantuntevaa tukea sekä varmistamaan palvelujen saatavuuden kaikkialla, missä asiakkaamme toimivat - ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä vuonna 2015:

 • Liikevaihto 5 029 milj. euroa (4 779)
 • Liiketulos 612 milj. euroa (569)
 • Tilauskertymä 4 932 milj. euroa (5 084)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 4 882 milj. euroa (4 530)
 • Henkilöstö vuoden lopussa 18 856 (17 717)

Wärtsilä Marine Solutions 

 • Liikevaihto 1 720 milj. euroa (1 702)
 • Tilauskertymä 1 599 milj. euroa (1 746)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 2 558 milj. euroa (2 213)
 • Henkilöstö 6 847 (5 603)

Wärtsilä on johtava laivojen koneisto- sekä propulsio- ja ohjausjärjestelmien toimittaja. Wärtsilä toimittaa moottoreita ja aggregaatteja, alennusvaihteita, propulsiolaitteistoja, valvontajärjestelmiä sekä tiivisteratkaisuja kaikentyyppisiin aluksiin ja offshore-sovelluksiin. Wärtsilällä on vahva markkina-asema kaikilla merenkulun pääsegmenteillä koneistojen ja järjestelmien toimittajana.

Wärtsilä Services 2015

 • Liikevaihto 2 184 milj. euroa (1 939)
 • Tilauskertymä 2 342 milj. euroa (2 045)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 958 milj. euroa (842)
 • Henkilöstö 10 592 (10 692)

Wärtsilä tukee asiakasta toimitetun järjestelmän koko elinkaaren ajan. Wärtsilä huoltaa ja kunnostaa sekä laivojen koneistoja että voimaloita. Perinteisen huoltotoiminnan rinnalla Wärtsilä on laajentanut palvelujaan innovatiivisiin asiakkaan liiketoimintaa tukeviin palveluihin. Näitä ovat esimerkiksi merkkiriippumaton huolto maailman pääsatamissa sekä ennakoiva ja moottorien kuntoon perustuva huolto ja koulutus.

Wärtsilä Energy Solutions

 • Liikevaihto 1 126 milj. euroa (1 138)
 • Tilauskertymä 1 009 milj. euroa (1 293)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 1 366 milj. euroa (1 475)
 • Henkilöstö 959 (978)

Wärtsilä on merkittävä toimittaja hajautetun energiantuotannon voimalamarkkinoilla. Wärtsilä toimittaa voimaloita perusvoiman tuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen ja teollisuuden omaan energiantuotantoon. Wärtsilän tarjoamien laitosten vahvuuksia ovat joustavat ratkaisut, korkea hyötysuhde ja alhaiset päästöt. Wärtsilällä on vahva markkina-asema kaikilla pääsegmenteillään.

© 2017 Wärtsilä