• CHÀO MỪNG

    tới Wärtsilä tại Việt Nam

Contact

Liên hệ với chúng tôi (Marine)

Wärtsilä Vietnam Ltd.
R.201, Sunlight House Building, No.12, Street 1, KP2, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

SĐT +84 28 6291 9420
Fax: +84 28 6291 8420

Bui Duy Vu, Sales Manager 
Mobile: +84 903 847 100
Email: duyvu.bui@wartsila.com

Liên hệ với chúng tôi (Energy)

Wärtsilä Vietnam Ltd.
Belvedere Building
28A Tran Hung Dao Street
Phan Chu Trinh Ward
Hoan Kiem District
Hanoi

SĐT +84 24 7101 4245

Pham Minh Thanh, Business Development Manager
Mobile: +65 8128 0775 / +84 93 23 23 119
Email: thanh.pham@wartsila.com