STH from Frilundintie

STH_night_

STH_office

Wärtsiläs Smart Technology Hub

Wärtsilä bygger ett nytt Smart Technology Hub-forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum i Vasklot i Vasa. Smart Technology Hub är det nästa konkreta steget i Wärtsiläs vision för smart sjöfart och en smart energibransch. Med sin unika, mångsidiga verksamhet möjliggör centrumet smidigare och effektivare testning och produktutveckling av lösningar inom marin-, olje- och gasindustrin samt nya energisystem. Centrumet inbjuder till samarbete mellan aktörer och forskning inom branschen och målet är att skapa ett partnercampus där forskning och produktutveckling utförs tillsammans med Wärtsiläs kunder och leverantörer, med startupföretag inom branschen och med universitet.

Wärtsilä investerar 83 miljoner euro i projektet och summan koncentreras till centrumets moderna testnings- och produktionsteknik. De totala investeringarna i Smart Technology Hub kommer att uppgå till 200 miljoner euro bestående av kontors- och fabriksbyggnader, logistik och infrastruktur. Till centrumet kommer man att från och med år 2021 flytta all Wärtsiläs verksamhet och personal i Vasa centrum samt logistik och underhållets verkstadsverksamhet i Runsor.

Inspelning av lanseringseventet 21.8 2018

Intervjuer om Smart Technology Hub

Kontakt för media

Hanna-Mari Soini
Kommunikationsdirektör, Wärtsilä Finland Oy
hanna-mari.soini@wartsila.com

Intresserad av samarbete tillsammans med oss i Smart Partner Campus?

Anmäl dig här

Har du något att erbjuda Smart Technology Hub-projektteamet?

© 2020 Wärtsilä