Utsikter

Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 20.7.2017

Wärtsiläs utsikter för 2017
Wärtsiläs övergripande utveckling under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per
affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
 • God inom Energy Solutions, tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
 • Solid inom Marine Solutions (höjd från dämpad) tack vare en gynnsam blandning av fartygsbeställningar. Den generella marinmarknaden är fortsättningsvis utmanande eftersom handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten belastas fortfarande av överkapacitet, svag tillväxt i handeln och kundernas finansiella begränsningar.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2017 till 2.087 miljoner euro (2.061). Wärtsilä kommer
fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på
marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.


Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 26.4.2017


Wärtsiläs utsikter för 2017
Den övergripande efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

 • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.
 • God inom Energy Solutions (tidigare solid), tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
 • Dämpad inom Marine Solutions. Även om utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva belastas handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten fortfarande av överkapacitet, svag tillväxt i handeln och kundernas finansiella begränsningar.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2017 till 2.744 miljoner euro (2.681). Siffran omfattar mest Marine Solutions and Energy Solutions leveranser. Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera positivt även framöver.


Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 27.1.2017

Wärtsiläs utsikter för 2017
Wärtsilä har ändrat sin guidancepolicy från och med år 2017 så att den överensstämmer med branschpraxis. Wärtsilä slutar att ange numeriska finansiella prognoser för utvecklingen av omsättningen och rörelseresultatet. I stället kommer Wärtsiläs utsikter att basera sig på förväntningar angående utvecklingen av efterfrågan på företagets marknader. Wärtsilä fortsätter att komma med viss finansiell information, inklusive orderstocken för leveranser innevarande år, och information om väsentliga aspekter som kan påverka lönsamheten.

Den övergripande efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2017 väntas vara relativt oförändrad jämfört med året innan. Per affärsområde väntas efterfrågan vara enligt följande:

 • Solid inom Services med tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment
 • Solid inom Energy Solutions, tack vare en ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna och den globala övergången till förnybara energikällor, vilket stöder behovet av decentraliserad, flexibel, gasbaserad kraftförsörjning.
 • Dämpad inom Marine Solutions. Även om utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva belastas handels-, gastankfartygs- och offshoresegmenten fortfarande av överkapacitet, svag tillväxt i handeln och kundernas finansiella begränsningar.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2017 till 3.143 miljoner euro (3.097). Siffran omfattar främst Marine Solutions and Energy Solutions leveranser. Wärtsilä kommer fortfarande att fokusera på att förbättra effektiviteten, vilket delvis väntas motverka de lägre volymerna på marinmarknaden. Prissättningen på Energy Solutions marknader har stabiliserats, men orderstocken påverkas fortfarande av konkurrenstrycket under tidigare år. Services väntas prestera
positivt även framöver.Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 25.10.2016


Wärtsiläs utsikter för 2016
Wärtsilä reviderade sina utsikter 12.10.2016. Wärtsilä förväntar sig nu att omsättningen minskar med kring 5%, medan lönsamheten (jämförbart rörelseresultat som procent av omsättningen) kommer att vara kring 12%. Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-5%, medan lönsamheten skulle vara 12,5-13,0%.


Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 12.10.2016

Wärtsilä estimerar att omsättningen och lönsamheten för 2016 blir lägre än tidigare förväntat
Wärtsilä reviderar sina utsikter för omsättningens och lönsamhetens utveckling år 2016 på grund av lägre än förväntade kraftverksleveranser under innevarande år. Wärtsilä förväntar sig nu att omsättningen sjunker kring 5%, medan lönsamheten (jämförbart rörelseresultat som procent av omsättningen) kommer att ligga kring 12%. På basen av leverastidtabellerna väntas omsättningen och lönsamheten koncentreras mot fjärde kvartalet.

Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-5%, medan lönsamheten skulle vara 12,5-13,0%.


Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 20.7.2016

Wärtsiläs utsikter för 2016 oförändrade
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0–5% under 2016, medan lönsamheten (jämförbart rörelseresultat som procent av omsättningen) kommer att vara 12,5–13,0%.


Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 21.4.2016

Wärtsiläs utsikter för 2016 oförändrade
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0-5% under 2016, medan lönsamheten (jämförbart rörelseresultat som procent av omsättningen) förväntas vara 12,5-13,0%.
 

Denna text är från Börsmeddelandet som publicerades 27.1.2016

Wärtsiläs utsikter för 2016
Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0–5% under 2016, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) förväntas vara 12,5–13,0%.

Utsikter

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

© 2017 Wärtsilä