Strategiska åtgärder

Strategiska projekt, förvärv, samföretag och tillverkningsavtryck 2016

 • I mars ingick Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation en avsiktsförklaring om att etablera ett nytt samföretag, som kommer att fokusera på den växande marknaden för marina el- och automationslösningar i Kina.
 • I april meddelade Wärtsilä att företaget tänker ge sig in på solenergibranschen genom att erbjuda storskaliga solkraftverk. De nya lösningarna omfattar solkraftverk på minst 10 MW och hybridkraftverk med solceller och integrerade förbränningsmotorer. Bägge lösningarna tillhandahålls med komplett planering, försäljning och konstruktion.
 • I juni meddelade Wärtsilä om förvärvet av Eniram, ett finskt teknologiföretag som levererar lösningar för energihantering och analys till marinindustrin. Eniram kommer att göra det möjligt för Wärtsilä att förbättra sitt digitala utbud och sin interna kompetens, i synnerhet inom dataanalys, utveckling av modeller och prestandaoptimering. Wärtsilä meddelade också om förvärvet American Hydro, en amerikansk leverantör av stora uppgraderingar av utrustning och service till vattenkraftverk och vattenverk.
 • Under andra kvartalet överlät Wärtsilä sin minoritetsandel på 30% i samföretaget Winterthur Gas & Diesel (WinGD), som tillverkar tvåtaktsmotorer, till China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Efter transaktionen äger CSSC WinGD till 100%. Wärtsilä redovisade nedskrivningar till ett värde av 21 miljoner euro relaterade till avyttringen av aktier bland finansiella poster för andra kvartalet 2016.
 • I juli meddelade Wärtsilä att bolaget ingått ett samarbetsavtal med USA-baserade Greensmith Energy för att stärka sin kompetens inom integration av energisystem.
 • I juli bildade Wärtsilä och andra ledande aktörer inom marinsektorn en koalition med namnet SEA/LNG. Syftet med koalitionen är att undanröja hinder för global användning av LNG i marina applikationer för att därigenom göra shipping mer miljövänlig.
 • I augusti ingick Wärtsilä och finska Gasum ett samarbetsavtal som siktar på att utveckla användningen och distributionen av samt servicelösningar för naturgas i marina och landbaserade applikationer.
 • I november avtalade Wärtsilä och det franska multinationella företaget ENGIE om att utveckla lösningar och tjänster för småskalig LNG-verksamhet.
 • I december ingick Wärtsilä ett licenstillverkningsavtal med Jiujiang Precision Measuring Technology Research Institute, ett dotterbolag till China State Shipbuilding Corporation (CSSC) i Jiujiang, Kina. Det ömsesidiga avtalet ger CSSC tillgång till teknik och rätt att tillverka Wärtsilä Aquarius EC Ballast Water Management System för CSSC:s kundapplikationer. I gengäld får Wärtsilä tillgång till CSSC:s nya produktionsanläggning, vilket ytterligare stöder kundernas tillgång till Wärtsiläs system för hantering av ballastvatten.
 • CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd:s fabrik i Lingang, Shanghai, blev klar under fjärde kvartalet och invigdes den 9.1.2017.
 • Strategiska åtgärder 2015
 • Strategiska åtgärder 2014
 • Strategiska åtgärder 2013
 • Strategiska åtgärder 2012
 • Strategiska åtgärder 2011
 • Strategiska åtgärder 2010
 • Strategiska åtgärder 2009
 • Strategiska åtgärder 2008
 • Strategiska åtgärder 2007
 • Strategiska åtgärder 2006
 • Strategiska åtgärder 2005
© 2017 Wärtsilä