Finansiella målsättningar och prestationer

Wärtsiläs mål är att förbättra resultatet och skapa mervärde för aktieägare och samhället. Det ekonomiska målet är att generera investerare en konkurrenskraftig avkastning, som uppnås genom en expanderande och lönsam affärsverksamhet. Wärtsilä har inte definierat en tidsperiod för uppfyllandet av dessa finansiella målsättningar.

© 2018 Wärtsilä