Wärtsiläs brand

Ett brand är mycket mer än bara en logo eller en visuell identitet. Det är en kombination av företagets identitet och rykte. Företagets rykte grundar sig å sin sida på att hålla löften.

Vi levererar effektiva, flexibla och miljövänliga lösningar för havs- och energiindustrin. Wärtsiläs rötter finns i motorer, ingenjörskunskap, skepp och kraftverk. Vi har en passion för teknologi och är beredda att ge vårt allt för att garantera att våra lösningar fungerar som de ska. Vi fokuserar på att maximera kundernas nytta av våra produkter och tjänster på en ekologiskt och ekonomiskt hållbar bas.

Vårt varumärke speglar vårt företags värden: Energi, Förträfflighet och Inspiration. I kärnan av vår brandpersonlighet finns en stor passion för allt vi gör – för att alltid hitta bästa möjliga lösning för våra kunders behov.

Vi är stolta över att våra kunder litar på oss och vår teknologi och siktar alltid på att överträffa förväntningarna. Andra pratar, på Wärtsilä får vi saker gjorda. 

Wärtsilä logo
Wärtsiläs logo symboliserar vågenergi på land och till havs.
© 2020 Wärtsilä