Strategi

Wärtsiläs syfte är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör grunden för vår Smart Marine- och Smart Energy-vision. Med en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter som beaktar kundernas behov under hela livscykeln har vi en bra position när det gäller energieffektiva och innovativa lösningar. Betoningen ligger på att optimera installationernas prestanda under livscykeln med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens som stöd för kundernas operativa beslut. Wärtsiläs digitala transformation kommer att erbjuda kunderna mer värde genom fokus på samarbete och kunskapsdelning. En stark närvaro på nyckelmarknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder våra tillväxtambitioner.

Med hjälp av vår flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker vi fortlöpande efter nya sätt att upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet – ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner. Investeringarna i FoU och fokus på digitalisering skapar en stark grund genom vilken vår position som en föregångare inom marknadsinnovationer kan säkerställas och stärkas. I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan vi med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en högpresterande organisation. Implementeringen av operativ effektivitet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä samt främjar produktiviteten och effektiviteten för kunderna.

 

strategy se
  • Smart Energy
  • Smart Marine
  • Hållbar utveckling
  • Implementering av strategin under 2018
© 2020 Wärtsilä