Direktionen

  • Jaakko Eskola, Koncernchef

  • Arjen Berends, Ekonomi- och finansdirektör

  • Alid Dettke, Personaldirektör

  • Sean Fernback, Direktör, Marine Voyage

  • Tamara de Gruyter, Direktör, Marine Systems

  • Kari Hietanen, Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden

  • Roger Holm, Direktör, Marine Power

  • Atte Palomäki, Direktör för kommunikation, varumärke och marknadsföring

Wärtsilä har avstått från svenskan som rapporteringsspråk från och med 16.6.2020. Tidigare publicerat material är tillgängligt på koncernwebbsidan fram till slutet av året. Läs mera här »

© 2020 Wärtsilä