Direktionen

  • Jaakko Eskola, Koncernchef

  • Arjen Berends, Ekonomi- och finansdirektör

  • Alid Dettke, Personaldirektör

  • Sean Fernback, Direktör, Marine Voyage

  • Tamara de Gruyter, Direktör, Marine Systems

  • Kari Hietanen, Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden

  • Roger Holm, Direktör, Marine Power

  • Atte Palomäki, Direktör för kommunikation, varumärke och marknadsföring

© 2020 Wärtsilä