Marknadsandelar


Under de tolv månaderna framtill slutet av mars 2017 var de globala beställningarna på kraftverk som har en effekt på upp till 500 MW och som drivs med naturgas och flytande bränslen 28,4 GW. Wärtsiläs marknadsandel var 12%.

Vid slutet av Q2 2017 var Wärtsiläs marknadsandel inom marina medelvarviga huvudmotorer 40% och marknadsandelen för hjälpmotorer var 8%.

market shares Q1 2017 sv
    © 2017 Wärtsilä