Marknadsandelar


Under de tolv månaderna framtill slutet av september 2017 var de globala beställningarna på kraftverk som har en effekt på upp till 500 MW och som drivs med naturgas och flytande bränslen 25,2 GW. Wärtsiläs marknadsandel var 15%.

Vid slutet av 2017 var Wärtsiläs marknadsandel inom marina medelvarviga huvudmotorer 47% och marknadsandelen för hjälpmotorer var 10%.

market shares Q1 2017 sv
    © 2018 Wärtsilä