Översikt av koncernens historia

Wärtsiläs historia-video (på engelska):

© 2020 Wärtsilä