Mot en hållbar framtid genom FoU

För att främja en hållbar framtid på marin- och energimarknaderna använder vi digitalisering och smarta teknologier för att leverera nya produkter och lösningar. En stor andel av våra investeringar i utvecklingen av produkter och lösningar siktar på att säkerställa att miljökraven uppfylls samt på att ge våra kunder kort- och långsiktiga fördelar. Till följd av detta är Wärtsilä väl positionerat för att hjälpa kunderna att minska utsläppen och användningen av naturresurser.

Wärtsilä utvecklar teknologier som uppfyller allt strängare hållbarhetsmål inom både Energy- and Marine-affärsområdet. Ny teknik införs för att uppfylla både nuvarande och framtida hållbarhetskrav. Sådana trender omfattar en övergång till koldioxidneutrala bränslen, såsom biobränslen och syntetiska bränslen. Wärtsilä har såväl kunskap som teknik och produkter för att möjliggöra denna övergång.

Att optimera kvaliteten på våra nya lösningar och lanseringen av dem sker med hjälp av ökad simulering, modularisering, virtuell testning och validering. Fokus ligger på fortlöpande förbättringar som säkerställer tillförlitligheten och säkerheten utan att kompromissa med kvaliteten. Först efter att lösningarna har klarat alla steg i valideringsprocessen både i laboratoriet och på fältet och när deras prestanda uppfyller Wärtsiläs höga standarder kan de lanseras på marknaden.

Allt större kundvärde genom öppen innovation

Meningsfulla kontakter med ett brett spektrum av intressenter, inklusive kunder, leverantörer, samarbetspartner, myndigheter, universitet och uppstartsföretag utgör grunden för vår öppna innovationsverksamhet. Genom att samskapa och samarbeta inom vårt ekosystem kan vi avsevärt förkorta tiden från innovation till lansering och snabbare reagera på nya marknadsbehov. Detta förstärks av samskapande aktiviteter med kunder för att säkerställa att alla nya produkter och lösningar skapar maximalt värde, från monteringslinjen till hela livscykeln.

Den öppna innovationsstrategin främjas genom vår ökade globala närvaro i nystartade aktiviteter. Vi deltar regelbundet i en mängd olika acceleratorer och vi har bjudit in partner för att tillsammans skapa prototyper och validera nya produkter och lösningar på vårt nya Smart Partner Campus. Genom samarbete med partner på Wärtsiläs FoU-center kan vi snabbt identifiera potentiellt mervärde för kunderna. Den öppna innovationsstrategin sammanför kompetens och resurser från ekosystemet för att påskynda skapandet av branschledande lösningar.

RD2016_sv
© 2020 Wärtsilä