About Wärtsilä

Detta är Wärtsilä

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

Våra affärsområden

Från och med andra kvartalet 2020 formar Marine Power, Marine Systems, Voyage, och Energy koncernens rapporterande segment, medan Portfolio Business fortsättningsvis rapporteras som annan aktivitet.

År 2019

NetSalesByMarketAreas_SWE-01-01

Wärtsilä år 2019

 • Omsättning 5.170 miljoner euro (5.174)
 • Jämförbart rörelseresultat 457 miljoner euro (577)
 • Orderingång 5.327 miljoner euro (6.307)
 • Orderstock vid utgången av året 5.878 miljoner euro (6.166)
 • Antal anställda vid utgången av året 18.795 (19.294)

Wärtsilä Marine-affärsområdet

 • Omsättning 3.330 miljoner euro (2.815)
 • Orderingång 3.517 miljoner euro (3.945)
 • Orderstock vid utgången av året 3.799 miljoner euro (3.651)

Wärtsiläs marknadsnärvaro, kombinerat med det bredaste utbudet i branschen, gör det möjligt för oss att förstå behoven och kraven i samband med vart och ett av dessa segment – från fartygskonstruktion till daglig drift, på varje resa under fartygets livscykel. Vi erbjuder innovativa och konkurrenskraftiga hård- och mjukvarulösningar som levereras effektivt och med hög kvalitet.

Vårt utbud omfattar motorer, propulsion, avgasreningssystem, elektriska lösningar, tätningar och lager, vatten- och avfallshantering, gaslösningar, samt automations-, navigations- och kommunikationssystem, lösningar för hantering av fartygsflottor, kontroll av fartygstrafik, simulatorer och utbildning samt livscykellösningar.

Wärtsilä Energy-affärsområdet

 • Omsättning 1.840 miljoner euro (2.359)
 • Orderingång 1.810  miljoner euro (2.362)
 • Orderstock vid utgången av året 2.079 miljoner euro (2.515)

Wärtsiläs energilösningar används i flera applikationer. Dessa omfattar lösningar för basbelastning, kapacitet för nätstabilitet, lösningar för toppbelastning och reglerkraft samt optimering av kraftförsörjningssystem som i hög grad baserar sig på förnybara bränslen. Vi erbjuder våra kunder en övergripande förståelse av energisystem, inklusive fullständigt integrerade anläggningar och avancerad mjukvara med värdeskapande livscykeltjänster.

Wärtsiläs avancerad gas- och flerbränslebaserad motorteknik, optimerade modulbaserade kraftverk, överlägsna projekthanteringsförmåga och globala support under installationernas livscykel har gett Wärtsilä en ledande position inom förbränningsmotorbaserade kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen.

© 2020 Wärtsilä