About Wärtsilä

Detta är Wärtsilä

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

MARINE BUSINESS
Wärtsilä Marine Business främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda kunder i marinindustrin samt olje- och gasindustrin innovativa produkter och integrerade lösningar som är säkra, ekologiskt hållbara, effektiva, flexibla och ekonomiska. Tack vare teknologiskt ledarskap på området samt erfarenhet, know-how och personalens engagemang kan Wärtsilä skräddarsy lösningar som ger dess kunder runt om i världen optimala fördelar.

ENERGY BUSINESS
Wärtsilä Energy Business leder omvandlingen mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Som energisystemintegratörer har vi kunskap om, designar, bygger och servar optimala energisystem för kommande generationer. Wärtsiläs lösningar ger den flexibilitet som behövs för att integrera förnybara energikällor och säkra energisystemens tillförlitlighet. Vårt sortiment omfattar flexibla motorbaserade kraftverk, inklusive lösningar med flytande gas, hybridsolkraftverk, system for energihantering samt energilagringssystem och integrationslösningar. Under hela livscykeln för våra kunders installationer stödjer vi dem med tjänster som ger ökad effektivitet och garanterad prestanda. Wärtsilä har 70 GW installerad kraftverkskapacitet i 177 länder runtom i världen.

Wärtsilä år 2018

 • Omsättning 5 174 milj. euro (4 911)
 • Jämförbart rörelseresultat 577 milj. euro (576)
 • Orderingång 6 307 milj. euro (5 644)
 • Orderstock vid utgången av året 6 166 milj. euro (5 100)
 • Antal anställda vid utgången av året 19 294 (18.065)

Wärtsilä Marine Solutions 2018

 • Omsättning 1 232 milj. euro (1 104)
 • Orderingång 1 710 milj. euro (1 288)
 • Orderstock vid utgången av året 2 417 milj. euro (2 009)
 • Antal anställda 5 995 (5 235)

Wärtsilä är den ledande leverantören av maskineri samt propulsions- och manöversystem för fartyg. Wärtsilä levererar motorer och generatoraggregat, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, övervakningssystem samt tätningslösningar för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä har en stark marknadsställning som leverantör av maskiner och system inom alla centrala sjöfartssegment.

Wärtsilä Energy Solutions 2018 

 • Omsättning 1 517 milj. euro (1 401)
 • Orderingång 1 511 milj. euro (1 685)
 • Orderstock vid utgången av året 1 871 milj. euro (1 871)
 • Antal anställda 1 171 (1 038)

Wärtsilä är en betydande leverantör på kraftverksmarknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä levererar kraftverk för generering av baskraft, utjämning av belastningstoppar och industriell självgenerering samt för olje- och gasindustrin. Wärtsilä anläggningar är flexibla, har hög verkningsgrad och låga utsläpp. Wärtsilä har en stark marknadsställning inom alla dessa huvudsegment.


Wärtsilä Services 2018

Omsättning 2 426 milj. euro (2 407)
Orderingång 3 086 milj. euro (2 670)
Orderstock vid utgången av året 1 878 milj. euro (1 220)
Antal anställda 11 322

© 2020 Wärtsilä