About Wärtsilä

Detta är Wärtsilä

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

MARINE SOLUTIONS
Wärtsilä Marine Solutions främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda kunder i marinindustrin samt olje- och gasindustrin innovativa produkter och integrerade lösningar som är säkra, ekologiskt hållbara, effektiva, flexibla och ekonomiska. Tack vare teknologiskt ledarskap på området samt erfarenhet, know-how och personalens engagemang kan Wärtsilä skräddarsy lösningar som ger dess kunder runt om i världen optimala fördelar.

ENERGY SOLUTIONS
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. I slutet av år 2017 hade Wärtsilä 67 gigawatt installerad kraftverkskapacitet i 177 länder över hela världen.

Wärtsilä år 2018

 • Omsättning 5 174 milj. euro (4 911)
 • Jämförbart rörelseresultat 577 milj. euro (576)
 • Orderingång 6 307 milj. euro (5 644)
 • Orderstock vid utgången av året 6 166 milj. euro (5 100)
 • Antal anställda vid utgången av året 19 294 (18.065)

Wärtsilä Marine Solutions 2018

 • Omsättning 1 232 milj. euro (1 104)
 • Orderingång 1 710 milj. euro (1 288)
 • Orderstock vid utgången av året 2 417 milj. euro (2 009)
 • Antal anställda 5 995 (5 235)

Wärtsilä är den ledande leverantören av maskineri samt propulsions- och manöversystem för fartyg. Wärtsilä levererar motorer och generatoraggregat, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, övervakningssystem samt tätningslösningar för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä har en stark marknadsställning som leverantör av maskiner och system inom alla centrala sjöfartssegment.

Wärtsilä Energy Solutions 2018 

 • Omsättning 1 517 milj. euro (1 401)
 • Orderingång 1 511 milj. euro (1 685)
 • Orderstock vid utgången av året 1 871 milj. euro (1 871)
 • Antal anställda 1 171 (1 038)

Wärtsilä är en betydande leverantör på kraftverksmarknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä levererar kraftverk för generering av baskraft, utjämning av belastningstoppar och industriell självgenerering samt för olje- och gasindustrin. Wärtsilä anläggningar är flexibla, har hög verkningsgrad och låga utsläpp. Wärtsilä har en stark marknadsställning inom alla dessa huvudsegment.


Wärtsilä Services 2018

Omsättning 2 426 milj. euro (2 407)
Orderingång 3 086 milj. euro (2 670)
Orderstock vid utgången av året 1 878 milj. euro (1 220)
Antal anställda 11 322

© 2019 Wärtsilä