About Wärtsilä

Detta är Wärtsilä

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

MARINE SOLUTIONS
Wärtsilä Marine Solutions främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda kunder i marinindustrin samt olje- och gasindustrin innovativa produkter och integrerade lösningar som är säkra, ekologiskt hållbara, effektiva, flexibla och ekonomiska. Tack vare teknologiskt ledarskap på området samt erfarenhet, know-how och personalens engagemang kan Wärtsilä skräddarsy lösningar som ger dess kunder runt om i världen optimala fördelar.

ENERGY SOLUTIONS
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. I slutet av år 2017 hade Wärtsilä 67 gigawatt installerad kraftverkskapacitet i 177 länder över hela världen.

SERVICES
Wärtsilä Services stöder sina kunder under installationernas hela livscykel genom att optimera verkningsgraden och prestandan. Företagets servicenätverk är en unik helhet i branschen som består av ca 11.000 kompetenta medarbetare på 160 verksamhetsställen runt om i världen och som betjänar över 12.000 kunder varje år. Serviceportföljen, som omfattar allt från reservdelar till kompletta drifts-, underhålls- och optimeringstjänster, utvecklas hela tiden, inte bara för att göra kundernas installationer mer användbara utan också för att skapa tillväxt i deras affärsverksamhet. Wärtsilä har förbundit sig till att leverera hög kvalitet, expertstöd och tillgång till tjänster på ett så miljövänligt sätt som möjligt när och var som helst.

Wärtsilä år 2017

 • Omsättning 4 911 milj. euro (4 801)
 • Jämförbart rörelseresultat 576 milj. euro (583)
 • Orderingång 5 644 milj. euro (4 927)
 • Orderstock vid utgången av året 5 100 milj. euro (4 696)
 • Antal anställda vid utgången av året 18.065 (18 011)

Wärtsilä Marine Solutions 2017

 • Omsättning 1 104 milj. euro (1 667)
 • Orderingång 1 288 milj. euro (1 285)
 • Orderstock vid utgången av året 2 009 milj. euro (2 017)
 • Antal anställda 5 235 (6 074)

Wärtsilä är den ledande leverantören av maskineri samt propulsions- och manöversystem för fartyg. Wärtsilä levererar motorer och generatoraggregat, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, övervakningssystem samt tätningslösningar för alla typer av fartyg och offshoretillämpningar. Wärtsilä har en stark marknadsställning som leverantör av maskiner och system inom alla centrala sjöfartssegment.

Wärtsilä Services 2017

 • Omsättning 2 407 milj. euro (2 190)
 • Orderingång 2 670 milj. euro (2 194)
 • Orderstock vid utgången av året 1 220 milj. euro (999)
 • Antal anställda 11 234 (10 567)

Wärtsilä erbjuder kundstöd under det levererade systemets hela livscykel. Wärtsilä erbjuder service och underhåll för både fartygsmaskiner och kraftverk. Vid sidan om den traditionella serviceverksamheten har Wärtsilä utvidgat sitt serviceutbud till innovativa tjänster som stöder kundens affärsverksamhet, såsom märkesobunden service i huvudhamnar runt om i världen samt förebyggande konditionsbaserat underhåll av motorer och utbildning.

Wärtsilä Energy Solutions 2017 

 • Omsättning 1 401 milj. euro (943)
 • Orderingång 1 685 milj. euro (1 448)
 • Orderstock vid utgången av året 1 871 milj. euro (1 680)
 • Antal anställda 1.038 (903)

Wärtsilä är en betydande leverantör på kraftverksmarknaden för decentraliserad energiproduktion. Wärtsilä levererar kraftverk för generering av baskraft, utjämning av belastningstoppar och industriell självgenerering samt för olje- och gasindustrin. Wärtsilä anläggningar är flexibla, har hög verkningsgrad och låga utsläpp. Wärtsilä har en stark marknadsställning inom alla dessa huvudsegment.

© 2018 Wärtsilä