Beställ våra pressmeddelanden

Wärtsilä publicerar börsmeddelanden, som är tillgängliga på engelska, finska och svenska. Wärtsiläs pressmeddelanden publiceras på engelska. Vissa av dem finns också på finska och svenska beroende på ämnet. Fackpressmeddelanden ger mer detaljerad information om Wärtsiläs produkter och teknologi. Dessa publiceras på engelska.

 
© 2020 Wärtsilä