Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
31 oktober 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 8.9.2006 – 23.10.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 18.900 optioner till 28.350 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 99.225,00 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 8.9.2006 – 23.10.2006 konverterades enligt optionsvillkoren 2.724 optioner till 4.086 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 14.301,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 113.526,00 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 331.312.544,50 euro och antalet aktier 94.660.727 varav 23.579.587 A-aktier och 71.081.140 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä