Wärtsilä meddelar att det mekaniska arbetet med Manga LNG-terminalen i Torneå har slutförts

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Fackpressmeddelanden
31 augusti 2017 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har nått en viktig milstolpe i EPC-kontraktet (Engineering, Procurement, Construction) för Manga LNG-terminalen i norra Finland. Det mekaniska färdigställandet av terminalen uppnåddes 18 augusti 2017.

Wärtsilä levererar terminalen som en helhetslösning, vilket inkluderar anläggningar för lossning av LNG från fartyg, lagring av LNG, lastning av LNG-tankbilar, fartygsbunkring, förgasning och distribution av naturgas till det lokala nätverket. Den nya terminalen har en tank med en volym på 50 000 m3 och blir därmed den största LNG-terminalen i Norden. EPC-leveransen kompletteras med ett 10-årigt underhållskontrakt enligt vilket Wärtsilä tillhandahåller tjänster som behövs för drift av terminalen.

”Vi lyckades färdigställa vår första LNG-terminal i tid, trots mycket svåra väderförhållanden. Detta visar än en gång Wärtsiläs heltäckande EPC-kapacitet, samt vår unika kompetens inom gashantering”, säger Alexandre Eykerman, Vice President, LNG Solutions, Wärtsilä Energy Solutions.

”Vi är mycket nöjda med att projektet har nått denna viktiga milstolpe i enlighet med ursprunglig tidtabell. Grunden för den lyckade projektfasen har varit professionell hantering av säkerhetsfrågor och ett smidigt samarbete mellan parterna. Nu ser vi med förväntan fram emot att övergå till följande fas, idriftagning och uppstart av terminalen, så att vi kan börja leverera LNG till våra kunder efter våren 2018”, tillägger Mika Kolehmainen, VD på Manga LNG Oy.

När Manga LNG-terminalen i Torneå är i kommersiell drift i mitten av 2018 kommer den att förse ett lokalt stålverk med naturgas, och förse lokala industrier och andra kunder i regionen med LNG. Terminalen kommer att spela en viktig roll i regionen för att stimulera industriföretagens tillväxt och minska deras koldioxidavtryck.

Nästa stora steg i projektet förväntas äga rum i november 2017 när den första leveransen av LNG beräknas anlända.

Länk till bilden
Bildtext: När Manga LNG-terminalen i Torneå, Finland, tas i kommersiell drift i mitten av 2018, kommer den att leverera gas till ett lokalt stålverk och LNG till andra konsumenter i regionen.

Länk till den senaste videon

Läs mer om Manga LNG-terminalen i Torneå på engelska

Pressmeddelande 10.1.2014: Wärtsilä undertecknar kontrakt för leverans av LNG-terminal till Torneå i Finland

För mer information, kontakta:

Alexandre Eykerman
Vice President, LNG Solutions
Wärtsilä Energy Solutions
Tfn: +50 31 382 3578
alexandre.eykerman@wartsila.com

Sami Myllyviita
Director, PM Services, LNG Solutions
Wärtsilä Energy Solutions
Tfn: +358 40 520 3367
sami.myllyviita@wartsila.com

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. 2017 har Wärtsilä 63 GW installerad kraftverkskapacitet i 176 länder över hela världen.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerad teknik och kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18 000 anställda. Företaget finns representerat på över 200 platser i över 70 länder över hela världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä