Wärtsilä säljer sin andel i MW Power samföretag till Metso

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
31 maj 2012 kl 12:00 E. Europe Standard Time

 

Wärtsilä och Metso har tecknat ett avtal om att Wärtsilä säljer sin andel på 40 procent i MW Power Oy till sin samföretagspartner Metso. Slutförandet av affären kräver godkännande från berörda myndigheter, vilka väntas erhållas vid slutet av juli 2012. Värdet på affären offentliggörs inte. Efter att affären har slutförts, kommer MW Power att fullständigt ägas av Metso.

Enligt sin strategi fokuserar Wärtsilä på kraftlösningar som baserar sig på motorteknologi. Wärtsilä är en ledande leverantör av kraftverk för flexibel kraftgenerering som drivs med både flytande bränslen och gas. Effekten av Wärtsilä levererade kraftverk varierar från en till över 500 MW.

Wärtsilä och Metso tecknade i september 2008 ett avtal att bilda ett samföretag. MW Power bestod av Wärtsiläs Biopower-affärsverksamhet och Metsos Heat & Power –affärsverksamhet. Enligt kontraktet ägde Metso 60 procent och Wärtsilä 40 procent av företaget som levererar små och medelstora kraft- och värmeverk till den europeiska marknaden med inriktning på förnybara bränslelösningar. MW Power har cirka 250 anställda i Finland, Skandinavien, Baltikum och Ryssland. Företaget började sin verksamhet i januari 2009.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Caj Malmsten
Ekonomi- och finansdirektör
Wärtsilä Power Plants
Tel: +358 40 733 2978
caj.malmsten@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf: +358 40 5476390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

Tidigare pressmeddelanden:
26.9.2008: Wärtsilä och Metso bildar ett samföretag inom lösningar för förnybar energi 
14.11.2008: Wärtsiläs och Metsos samföretag fick godkännande av konkurrensmyndigheterna – samföretaget får namnet MW Power Oy   
 

© 2020 Wärtsilä