I år ökar omsättningen för Wärtsilä Power-affärsområdena med runt 15%, lönsamheten är ca 8%

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
31 maj 2005 kl 09:15 E. Europe Standard Time

Omsättningen för Wärtsiläs Power-affärsområden väntas under innevarande år öka med ca 15% jämfört med år 2004. År 2004 uppgick omsättningen till 2.224,7 milj. euro. Även om Power-affärsområdenas resultat varierar för de olika kvartalen, förväntas rörelseresultatprocenten (EBITA) för hela året vara ca 8% (5,7) 1).  Rörelseresultatprocenten (EBITA) för år 2006 uppskattas bli en aning högre och omsättningen förväntas öka med ca 10% till följd av stark orderingång och intensiva marknadsaktiviteter.

Wärtsiläs orderingång för april-maj ökade med ca 17% jämfört med jämförelsemånaderna i fjol, dvs. ungefär 443 milj. euro (380). Affärsområdet Ship Powers orderingång utgjorde 214 milj. euro (130), Kraftverkens ca 50 milj. euro (112) och Service-affärsområdets orderingång 179 milj. euro (138).  För hela året 2004 uppgick orderingången till 2.791,4 milj. euro.

Imatra Steel konsolideras som intresseföretag från och med 1.5.2005.

1)År 2004 var rörelsevinstprocenten (EBITA) för Power-affärsområdena i enlighet med IFRS 5,7%. Beloppet inkluderar inte utgifter av engångskaraktär, vilka bestod av avsättningar för strukturförändringar samt ändringar i beräkningsgrunderna för invaliditetspensionsansvaret.

För vidare information vänligen kontakta VVD Raimo Lind, tfn +358 10 709 5640.

 

© 2020 Wärtsilä