Wärtsilä och CEVA Logistics utökar sitt samarbete

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
31 mars 2009 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Verksamheten vid Wärtsiläs reservdelslager i Holland flyttas till CEVA Logistics.

Wärtsilä och CEVA Logistics har ingått avtal om att verksamheten vid reservdelslagret i Holland flyttas till CEVA Logistics. I och med den nya verksamhetsmodellen kan Wärtsilä erbjuda sina kunder en 24/7 reservdelsservice överallt i världen.

Avtalet är en fortsättning på Wärtsiläs planer att centralisera reservdelslogistiken och bygga en distributionscentral för reservdelar i Holland. Den nya verksamhetsmodellen ska vara fullt implementerad under 2011. Fram tills dess handhar CEVA verksamheten vid Wärtsiläs nuvarande lager i Zwolle i Holland och assisterar att planera den nya distributionscentralen.

Sedan september 2008 har CEVA Logistics också ansvarat för transporterna av Wärtsiläs reservdelar från leverantörerna till de europeiska lagren och från lagren till de internationella kunderna. 

”Genom att centralisera logistiken till en specialiserad partner som CEVA kan vi erbjuda snabbare och effektivare reservdelsleveranser till våra kunder 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan”, säger Tage Blomberg, direktör för Wärtsilä Services. ”Verksamhetsmodellen stöder våra tillväxtmål i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö och vårt mål att vara den mest uppskattade partnern bland alla våra kunder”, tillägger Blomberg.

”CEVA uppskattar det utökade samarbetet med Wärtsilä”, säger Pierre Girardin, verkställande direktör för CEVA Logistics i Frankrike, Beneluxländerna och Norden. ”Den framgångsrika verksamhetslösning, som vi har erbjudit Wärtsilä, fick erkännade redan i oktober, då CEVA erhöll ”Lean and Green Award” i Holland. Detta är ett gott exempel på hur ekonomi och hållbar utveckling kan förenas med en logistiklösning. Vi tror att servicen som vi erbjuder Wärtsilä och dess kunder kan vidare förbättras genom att kombinera transport och lagerverksamhet.
 

Ytterligare information:

Wärtsilä Oyj Abp

Tage Blomberg
Direktör, Wärtsilä Services
Tel: +358 10 709 2425

Eeva Kainulainen
VP, Global Communications
Tel: +358 40 568 0591
eeva.kainulainen@wartsila.com

CEVA Logistics
Bart Barel
Marknadsförings- & kommunikationschef
Tel: +31 610 937 846
bart.barel@cevalogistics.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med närmare 19 000 proffs i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. I 2008 var Wärtsiläs omsättning 4,6 miljader euro. Wärtsiläs aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors i Finland.
www.wartsila.com

CEVA Logistics i korthet

CEVA Logistics är ett av världens ledande bolag då det gäller styrning av leveranskedjor. Bolaget erbjuder planerings-, implementerings- och driftlösningar inom logistik för stora och medelstora nationella och internationella bolag. Personalen vid CEVA uppgår till 50 000 och bolaget har ett brett internationellt nätverk i över 100 länder. Vid slutet av räkenskapsperioden 2008 uppgick bolagets omsättning till 6,3 miljarder euro. Ytterligare information: www.cevalogistics.com

 

© 2019 Wärtsilä