Wärtsiläs framgångar som motorleverantör till LNG-fartyg fortsätter

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
31 mars 2006 kl 10:00 E. Europe Standard Time

I januari-februari 2006 fick Wärtsilä motorbeställningar till fyra LNG-fartyg. Sammanlagt 16 Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer skall levereras till koreanska skeppsvarv. De här beställningarna ingår i orderstocken för januari-februari 2006 som publicerades 15.3.2006.

”Tack vare det målmedvetna arbetet under de senaste åren har Wärtsilä uppnått en mycket stark ställning inom LNG-fartygssektorn. Flerbränslemotorn har nästan ersatt traditionellt ångturbinsmaskineri och andra maskinerilösningar i nya LNG-fartygsprojekt. Det här är en mycket bra grund för fortsättningen,” säger Jaakko Eskola som blir direktör för Wärtsilä Ship Power 1.4.2006. ”Flerbränslemotorer har högre verkningsgrad än turbiner, vilket leder till lägre bränsleförbrukning, och de är betydande framgångsfaktorer.”

Åtta av de motorer som beställts i januari-februari går till koreanska Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Motorerna installeras i två LNG-fartyg som byggs för norska Bergesen Worldwide Gas. Ytterligare åtta motorer har beställts av koreanska Hyundai Heavy Industries och Hyundai Samho Heavy Industries. Motorerna installeras i LNG-fartyg för japanska Mitsui OSK Lines (MOL).

LNG-industrin har anammat Wärtsiläs koncept

I november lyckades Wärtsilä ta sig in på den japanska skeppsbyggnadsmarknaden för LNG-fartyg i och med den första ordern från Mitsubishi Heavy Industries (MHI). MHI installerar fyra Wärtsilä 50DF motorer i två LNG-fartyg för malaysiska MISC. Japan är den näst största konstruktören av LNG-fartyg efter Korea. ”Därför är den här ordern en viktig milstolpe. Att MISC dessutom är en av de största rederierna för LNG-fartyg ökar beställningens betydelse ytterligare,” säger Jaakko Eskola.

Jaakko Eskola betonar att “stora rederier och skeppsvarv har anammat Wärtsiläs flerbränsleteknologi.” I sin orderbok har Wärtsilä 104 motorer till 26 LNG-fartyg. Fartygen byggs i Frankrike, Korea och Japan.

Även mindre motortyper

Förutom order på stora Wärtsilä 50DF motorer har Wärtsilä fått order på något mindre Wärtsilä 32DF flerbränslemotorer. “Flerbränslemotorer har också beställts till kraftverk, produktionsfartyg, offshoreförbindelsefartyg och LNG-fartyg. I och med dessa framgångar kommer vi också att studera möjligheterna att tillämpa samma flerbränslekoncept på andra marknadssegment,” säger Eskola.

För ytterligare information kontakta: direktör Jaakko Eskola, Wärtsilä, tfn 010 709 5634.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den  längre versionen som är på engelska  innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbplats www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä