Wärtsiläs och DEUTZ AG:s affär godkänd - Wärtsilä köper DEUTZ serviceverksamhet för marinmotorer

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
31 mars 2005 kl 17:55 E. Europe Standard Time

Affären mellan Wärtsilä och DEUTZ AG om överföringen av DEUTZ serviceverksamhet för medelstora och stora marinmotorer till Wärtsilä har idag godkänts. Nödvändiga tillstånd att ingå avtalet har fåtts av myndigheterna.

DEUTZ serviceverksamhet för marinmotorer konsolideras i Wärtsilä från 31.3.2005. Köpeskillingen är 115 miljoner euro. Förvärvet har en positiv inverkan på Wärtsiläs resultat och stödjer företagets lönsamhetsmål.

Affären ökar motorbeståndet för Wärtsiläs service med 12.500 MW, dvs. med 9 procent till ca 148.000 MW.

Den förvärvade affärsverksamheten omfattar kunddata, know-how, immateriella rättigheter, reservdelslager och logistikfunktioner globalt. Wärtsilä har rätt att använda DEUTZ Marine-brand.

Wärtsilä säljer originalreservdelar och servicetjänster som omfattar tekniskt stöd för DEUTZ medelstora och stora marinmotorer globalt. De tidigare DEUTZ Marine-serviceverkstäderna i Hamburg, Harlingen och Montreal har övergått till Wärtsilä och fortsätter sin verksamhet. På de övriga verksamhetsorterna har DEUTZ marinmotorservice förenats med Wärtsiläs nätverk av serviceverkstäder. För att garantera en smidig övergångsperiod och hög servicekvalitet har servicepersonal från DEUTZ organisation övergått i Wärtsiläs tjänst.

För ytterligare information kontakta gärna: verkställande direktör Ben Wijkamp, Wärtsilä Nederland B.V., tfn +31 6 5314 0134 eller IR-chef Sophie Jolly, Wärtsilä Oyj Abp, tfn +358 10 709 5216.

 

Ytterligare information om Wärtsilä finns på Internet på http://www.wartsila.com.

 

© 2020 Wärtsilä