Wärtsiläs styrelse har fattat beslut om ett nytt aktiebaserat belöningsprogram

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
31 januari 2018 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs styrelse har fattat beslut om ett nytt aktiebaserat belöningsprogram

Wärtsiläs bonusprogram 2018 omfattar 1.717.000 bonusrätter. Bonusutbetalningen baseras på aktiens värdeutveckling under en treårsperiod baserat på ett aktievärde på EUR 67,74. Bonusen kan inte överstiga EUR 25,40 per bonusrätt och beaktar 100% av de utbetalade dividenderna. Bonusprogrammet 2018 förfaller till betalning i februari 2021. Bonusprogrammet gäller Wärtsiläs högsta ledning som innefattar ungefär 100 direktörer.

Mer information om principerna gällande Wärtsiläs långsiktiga belöningsprogram finns i bolagets rapport om löner och belöningar och på webbplatsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Kari Hietanen
Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5609 
kari.hietanen@wartsila.com  

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och medierelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä