Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Palomäki, Atte

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Ledningens transaktioner
31 januari 2017 kl 14:40 E. Europe Standard Time

Den anmälningsskyldiga
Namn: Palomäki, Atte
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20170131113113_2

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: CHIX
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 100 Enhetspris: 47.59000 EUR
(2): Volym: 145 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 245 Medelpris: 47.59592 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: BATE
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 491 Enhetspris: 47.60000 EUR
(2): Volym: 61 Enhetspris: 47.60000 EUR
(3): Volym: 61 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(3): Volym: 613 Medelpris: 47.60000 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: XPOS
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 104 Enhetspris: 47.58000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 104 Medelpris: 47.58000 EUR

Ytterligare information: Natalia Valtasaari, Direktör, Investerar- och mediarelationer, tfn. +358 10 709 5637

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä