Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Barbone, Pierpaolo

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Ledningens transaktioner
31 januari 2017 kl 14:45 E. Europe Standard Time

Den anmälningsskyldiga
Namn: Barbone, Pierpaolo
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20170131114128_2
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: XHEL
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 122 Enhetspris: 47.60000 EUR
(2): Volym: 20 Enhetspris: 47.60000 EUR
(3): Volym: 404 Enhetspris: 47.60000 EUR
(4): Volym: 41 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(4): Volym: 587 Medelpris: 47.60000 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: CHIX
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 149 Enhetspris: 47.60000 EUR
(2): Volym: 347 Enhetspris: 47.60000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 496 Medelpris: 47.60000 EUR
____________________________________________

Transaktionens datum: 2017-01-30
Handelsplats: BATE
Typ av instrument: AKTIE
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Ytterligare information: Natalia Valtasaari, Direktör, Investerar- och mediarelationer, tfn. +358 10 709 5637

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com
© 2020 Wärtsilä