Wärtsiläs förvärv av Hamworthy har trätt i kraft

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
31 januari 2012 kl 14:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä meddelar att aktiearrangemanget relaterat till förvärvet av Hamworthy har trätt i kraft och kontrollet av Hamworthy har överförts till Wärtsilä från och med idag, 31.1.2012. Den relaterade kapitalminskningen bekräftades av domstolen 30.1.2012 i London, Storbritannien och handeln med Hamworthys aktier har upphört idag.

I november 2011 meddelade Wärtsilä och Hamworthy att man uppnått en överenskommelse med Hamworthys styrelse om en rekommenderad kontantoffert för förvärvet av Hamworthy. Hamworthy är ett globalt företag som erbjuder specialiserad utrustning och tjänster till marinindustrin, olje- och gasindustrin, samt till industribranschen.

Förvärvet av Hamworthy kommer att stärka Wärtsiläs kompetens inom marknaderna för offshore, marina gasapplikationer och miljölösningar samt ge oss viktiga synergier. Hamworthy kommer att integreras som en affärsenhet inom Wärtsiläs Ship Power-affärsområde.

Ytterligare information om Wärtsiläs rekommenderade köp av Hamworthy (på engelska).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com
 
För investerarinformation, kontakta:
Pauliina Tennilä
Direktör, Investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 570 5530
pauliina.tennila@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä