Wärtsilä förväntas erhålla en kraftverksbeställning på 600 MW från Jordanien

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
31 januari 2012 kl 17:00 E. Europe Standard Time

Jordaniens nationella elbolag NEPCO (National Electric Power Company) har valt ett konsortium bestående av Korea Electric Power Corporation, Mitsubishi Corporation och Wärtsilä Oyj Abp att bygga och operera ett kraftverksprojekt (IPP3) i Jordanien.

Det ovannämnda konsortiet planerar på att skriva under ett nyckelfärdigt kontrakt för leverans av kraftverket med ett annat konsortium, som är lett av Wärtsilä. Den totala effekten av kraftverket kommer att vara cirka 600 MW. Då projektet är avslutat kommer det att förse NEPCO med elektricitet.

Efter att det eventuella kontraktet har undertecknats, kommer kraftverksbeställningen publiceras senare under det kommande året.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Vesa Riihimäki
Direktör, Wärtsilä Power Plants
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 504 5929
vesa.riihimaki@wartsila.com

Markus Pietikäinen
Finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 525 3024
markus.pietikainen@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 
 

© 2020 Wärtsilä