Wärtsilä breddar produktprogrammet för reduktionsväxlar till marinmotorer och inleder tillverkning i Indien

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
31 januari 2005 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 31.1.2005 kl. 09.00

Wärtsilä breddar produktprogrammet till reduktionsväxlar för marinmotorer och inleder deras tillverkning i Indien. Tillverkningen av växlar inleds i anslutning till Wärtsiläs nuvarande produktionsenhet i Khopol. Investeringens värde uppgår till ca 1 miljon euro.

Wärtsilä har utvecklat och tillverkat växlar sedan år 1990 i Rubbestadneset, Norge. Den nya enheten i Khopol kommer att sysselsätta 20 personer och den kommer att fungera parallellt med enheten i Norge.

De nya reduktionsväxlarna ingår i produktprogrammets lägsta effektklass. Tillsammans med de nuvarande växlarna omfattar Wärtsiläs produktprogram för reduktionsväxlar således hela effektområdet på marknaden. Enheten i Indien gör det möjligt att bredda affärsverksamheten på den växande skeppsbyggnadsmarkanden i Asien.

”Tack vare de nya produkterna kan Wärtsilä leverera kompletta propulsionsutrustningar till fartyg från motor till propellrar och utnyttja sina egna växlar även på de lägre effektområdena. Kunderna får en optimal totallösning från en leverantör, Wärtsilä”, säger vice verkställande direktör Mikael Mäkinen.

Reduktionsväxlarna anpassar varvtalet för fartygets huvudmotor till propellern.

Wärtsilä i Indien

Wärtsilä har haft verksamhet i Indien sedan 1980-talet och bolaget är välkänt i sin bransch. Till Indien har Wärtsilä levererat totalt 2.700 MW kraftverk och 1.100 MW marinmotorer. Wärtsiläs långvariga drifts- och underhållstjänster omfattar 600 MW. Wärtsiläs försäljning i Indien uppgår till ca 130 miljoner euro per år. Wärtsiläs dotterbolag Wärtsilä India Ltd. har flera försäljnings- och serviceenheter runt om i landet samt en fabrik i Khopol. Antalet anställda i Indien är 850.

 

För ytterligare information vänligen kontakta VVD Mikael Mäkinen, tfn +358 10 709 5620.

 www.wartsila.com

 Wärtsilä har framgångsrikt marknadsfört och sålt växlar till marinmotorer i 15 år.

 

© 2020 Wärtsilä