Den 5 november flyttar Wärtsilä till Sundholmen

Wärtsilä Corporation,
  • Nyhet
30 oktober 2018 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Den 5 november kommer de över 500 anställda som arbetar på teknologikoncernen Wärtsilä i huvudstadsområdet att flytta till moderna kontor på Sundholmen. Wärtsilä Helsinki Campus på Kolkajsgränden 2 använder sig av den senaste smarta fastighetstekniken för att stöda personal- och kundupplevelsen. De nya arbetssätt som flytten möjliggör, främjar vår beredskap att skörda globala framgångar som ett innovativt och kundcentrerat teknologitjänstföretag.

Wärtsiläs personal har varit med om att ta fram idéer till utrymmena, som har totalrenoverats under året. Fasta arbetspunkter har ersatts av olika funktionsbaserade områden som har utformats för olika typer av arbete: utrymmen som underlättar samarbete och samverkan, tysta arbetsområden, utrymmen som lämpar sig för innovation och framtagning av idéer samt telefonbås och rum som lämpar sig för arbete som kräver koncentration. Det finns också mer utrymme nu än på de tidigare platserna i Hagnäs och Drumsö. De nya utrymmena uppgår totalt till nästan 11 000 kvadratmeter.  

Med det virtuella kontoret SmartHouse blir det enklare både att hitta kollegor och lediga utrymmen, samt att lämna feedback och rapportera eventuella störningar. Det virtuella kontoret kan övervakas via din egen enhet och genom pekskärmar på de olika våningarna. Alla kan skapa en egen avatar, en visuell indikator, som visar var de befinner sig på det virtuella kontoret (med undantag för de sociala rummen). Samtidigt samlas data över utrymmenas funktionalitet in, vilket gör det möjligt att vidareutveckla dem i framtiden. 

Systemet för fastighetsautomation mäter inomhusluften och energiförbrukningen samt justerar belysning, ventilation, uppvärmning och nedkylning för att skapa en bra arbetsmiljö. Den här informationen är också tillgängliga för personalen i realtid. Elektriciteten som används i fastigheten är miljöel från förnyelsebara, rena naturresurser så som sol-, vatten- och vindkraft. Solpaneler har monterats på taket på fastigheterna för att alstra mer ström.  

I närheten av receptionen finns Wärtsilä Experience Centre, där den senaste A/V-tekniken används. I denna mörka utställningssal på 250 kvadratmeter får kunder, personal och andra intressenter uppleva hur Wärtsiläs smarta teknikprodukter och innovativa lösningar fungerar. Med hjälp av virtuell verklighet kan de till exempel få besöka ett kraftverk eller ett kryssningsfartyg, och de fjärrkontrollerade motorerna kan observeras i en interaktiv presentation.  

”De, totalt över 80 personerna, som flyttat i samband med pilotprogrammet har redan under två månader arbetat i de nya utrymmena. Deras feedback har varit mycket positiv och uppmuntrande. Jag tror att vi har lyckats skapa en arbetsmiljö där det går att arbeta på ett nytt och modernt sätt. En miljö som möjliggör bättre och effektivare samarbete mellan de olika avdelningarna inom organisationen och, viktigast av allt, en arbetsplats som det är trevligt att komma till”, säger HR-direktör Päivi Castrén, som ansvarat för projektet. 

Från och med den 5 november är de nya kontaktuppgifterna för Wärtsilä i Sundholmen i Helsingfors: 

Besöksadress:
Kolkajsgränden 2
00180 Helsingfors
 

Postadress:
PO Box 1834
FI-00080 WÄRTSILÄ.

Fakturaadresserna är oförändrade.

Länk till bilder

Mer information: 

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com
 

Sari Luhanka
Kommunikationschef

Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 50 3860 353
sari.luhanka@wartsila.com 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä